«شهدا و معلولان» اداره‌ی مستقل شد

۸صبح، کابل: ایجاد اداره‌ی ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا از سوی رییس جمهور منظور شد و با این تصمیم، معینیت شهدا و معلولان، از چارچوب وزارت کار به یک اداره‌ی مستقل بدل شد.

محمداشرف غنی رییس جمهور روز دوشنبه شانزدهم میزان، فرمان ایجاد اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه‌ی شهدا را منظور کرد.

به اساس فرمان ریاست جمهوری، تشکیل معینیت امور شهدا و معلولین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان از تشکیل سال مالی ۱۳۹۷ این وزارت مجزا و به اداره‌‌ی ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه‌ شهدا منتقل خواهد شد.

در فرمان رییس جمهور آمده است: «نهادهای دولتی ذی‌ربط من‌جمله، اداره‌‌ی ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه‌ شهدا، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان و وزارت عدلیه موظف‌اند کلیه‌ی اسناد تقنینی مربوط؛ بالاخص قانون کار، قانون حقوق و امتیازات معلولین، قانون حقوق و امتیازات بازمانده‌گان شهدا و مفقودان را تعدیل و طی مراحل کنند.»

هرچند آقای غنی این فرمان را براساس فیصله‌‌ی مصوبه‌ای شماره پنج مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ کابینه‌ صادر کرده است اما طرح اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان» در یک نشست ویژه به تاریخ دوازدهم عقرب سال گذشته از سوی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی بررسی و نیز تایید شده بود.

نخست این طرح از سوی وزارت کار و امور اجتماعی پیشکش شد و سپس داکتر عبدالله عبدالله آن را از نظر تشکیل و بودجه تایید کرد اما وزارت مالیه در آن نشست گفته بود که بودجه این اداره از طریق معینیت وزارت کار و امور اجتماعی حواله خواهد شد، ولی در آینده لازم است که به حیث یک واحد مستقل بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

حالا و پس از یک‌سال طرح ایجاد این اداره، از سوی رییس جمهور غنی نیز منظور شد.

دکمه بازگشت به بالا