«بی‌بی‌سی» جانبداری را با بی‌طرفی اشتباه گرفته است!

کمیته کمک‌های اضطراری بریتانیا که متشکل از چندین سازمان و گروه خیریه است، خواستار پخش آگهی درخواست کمک به مردم نوار غزه از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی این کشور شده‌است. با این که پخش درخواست کمک سازمان های خیریه از شبکه‌های تجاری و “بی بی سی” تاکنون بدون مانع انجام گرفته، اما این بار “بی بی سی” از پخش درخواست سازمان های خیریه خودداری کرده است.
 دولت بریتانیا از شبکه های تلویزیونی این کشور منجمله “بی بی سی” خواسته است که در تصمیم خود در مورد عدم پخش آگهی درخواست سازمان های خیریه برای کمک به مردم غزه تجدید نظر کند.
کانال چهار تلویزیون بریتانیا و شبکه «آی تی وی» که پیشتر گفته بودند این آگهی را پخش نمی کنند، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و گفته اند که آگهی مربوط به کمک به مردم غزه را پخش خواهند کرد.
“بی‌بی‌سی” می‌گوید که پخش این درخواست مغایر با تعهد به حفظ بی طرفی است. دولت بریتانیا از این تصمیم “بی‌بی‌سی” انتقاد کرده و گفته مردم بریتانیا تفاوت میان حمایت از کمک های انسان دوستانه و بی طرفی در یک بحران را می فهمند.
“بی‌بی‌سی” دلیل این اقدام خود را وجود ابهامات در مورد رساندن این کمک ها اعلام کرده و گفته با توجه به ادامه ی گزارش های خبری در باره ی نوار غزه نمی خواهد که اعتماد مردم به این رسانه را در مورد بی طرفی به خطر بیاندازد.
این در حالی است که براندن گورملی، رییس کمیته کمک‌های اضطراری به “بی‌بی‌سی” گفت که در مواقع اضطراری و پس از وقوع فاجعه، پخش آگهی‌های درخواست کمک از طریق رادیو و تلویزیون که معمولا چند دقیقه ای بیشتر طول نمی کشد، تاثیر زیادی برای جلب کمک مردم دارد چرا که آنها تصاویر و فیلم‌های وقایع فاجعه بار را دیده اند و تحت تاثیر قرار گرفته اند. آقای گروملی افزود که فعالیت سازمان های خیریه سیاسی نیست بلکه اساس آن برآوردن نیازهای انسانی است.
به نظر می رسد که در این قضیه، بحث بی طرفی رسانه ای بیشتر از هر زمان دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا، یکی از بزرگترین رسانه های خبری دنیا قصد دارد که چشم خود را به یکی از بحران های انسانی ببندد. با وجود این که کار “بی‌بی‌سی” خبررسانی است، ولی، وقتی در کمک رسانی به یک بحران انسانی نقش موثر دارد، نباید از این کار، آن هم به دلایل سیاسی، صرف نظر کند.
“بی‌بی‌سی” تاکید دارد که با پخش این کمک ها بی طرفی خود را در نظر بینندگان به خطر می اندازد. ولی، به نظر می رسد که “بی‌بی‌سی” یک هراس پنهان سیاسی را با اصول ژورنالیسم می‌پوشاند، و این خود باعث می شود که ادعاهای مدیران “بی بی سی” در باره ی حفظ بی طرفی مورد سوال قرار گیرد.
“بی‌بی‌سی” مدعی است که با عدم پخش آگهی کمک های انسانی به غزه، بی طرفی خود را حفظ می کند. ولی، چقدر این رسانه مطمین است که با این کار بی طرفی خود را حفظ کرده می تواند؟ به دلایل چند این کار سخت به نظر می رسد.
۱ـ عدم پخش آگهی‌های غزه کمکی به بی‌طرفی “بی‌بی‌سی” کرده نمی‌تواند. به نظر می‌رسد که “بی‌بی‌سی” نمی‌خواهد خود را در برابر اسراییلی‌ها و در کل بسیاری از یهودیان طرفدار اسراییل و عملیات خونین غزه قرار بدهد. “بی‌بی‌سی” فکر می کند که اگر آگهی ها را پخش کند متهم به جانبداری از فلسطینی ها شده و معنای دیگر آن کمک به حماس است. جالب است که این رسانه با کمال جانبداری، همانند بسیاری اسراییلی ها حماس و مردم عادی را در یک کاسه کرده و فکر می کند که با کمک به مردم عادی در جبهه ی حماس و در مخالفت با اسراییل و طرفداران اش قرار می گیرد. این موضع غیرعادلانه و پر از ابهام سیاسی است و ربطی به بی طرفی رسانه ای ندارد. بر اساس چه تحلیل و واقعیتی کمک به همکاری های انسانی به معنای نقض بی طرفی و یا احتمالا جانبداری از یک گروه در گیر به حساب می آید، آن هم در شرایطی که نهادهای بین المللی صحبت از یک بحران انسانی در غزه می کنند؟ آیا با کمک نکردن به یک بحران انسانی بی طرفی «بی بی سی»حفظ می شود و یا با سیاسی کردن این موضوع؟ به نظر من بی طرفی گرفتن جانب انصاف و توازن در پخش حقایق و موضوعات است، نه بی تفاوتی در برابر بحران ها. این جا منظور این رسانه بی طرفی سیاسی است نه بی طرفی خبری. برای من جالب است که “بی بی سی” در قدم اول، کمک به یک بحران انسانی را مخالف بی طرفی رسانه ای خود می داند، و از جانب دیگر بی طرفی سیاسی را حمل بر بی طرفی ژورنالیستی می کند.
۲ـ  “بی بی سی” در پی حفظ بی طرفی است، اما، با گرفتن یک موضع سیاسی خود را در برابر قضاوت های مختلف قرار داده است. در نگاه اول به نظر می رسد که حساسیت ها روی بحران غزه یهودیان طرفدار اسراییل و مخالفان اسراییل را روی در روی هم قرار داده است. هر نوع کمک به این بحران نگاه ها و داوری های سیاسی را متوجه خود می نماید. “بی بی سی” با درک این موضوع نمی خواهد خود را در برابر اسراییلی ها و یهودیان طرفدار اسراییل که بازسازی غزه را به نفع حماس و موقعیت سیاسی اش می دانند، و گمان می کنند که ویرانی و نابودی غزه برتری اسراییل را در سرزمین های اشغالی حفظ می کند، قرار دهد. اما، این یعنی فرار از اتهام سیاسی و نه حفظ بی طرفی به معنای ژورنالیستی آن.
در این جا برخلاف توقع مدیران “بی بی سی”، بی طرفی از جهت دیگر زیر سوال می رود. مساله بی طرفی نیست، جانبداری سیاسی و ترجیح یک گروهی از مخاطبان بر دیگر گروهی از آنان است، و نمی توان در این موضوع بی جهت پای بی طرفی رسانه ای را به میان کشید.
“بی بی سی” به صورت معمول آگهی های مختلف در باب امراض کشنده، فقر در افریقا، کمک به کودکان و…. برای سازمان های مختلف را پخش کرده است. کمک به کودکان و مردم فقیر غزه در شمار دیگر آگهی های کمک رسانی می آید. ولی “بی بی سی” در عوض با دید سیاسی و داوری به نفع اسراییلی ها، جنبه ی انسانی بحران غزه را فراموش می کند. به نظر می رسد که بی طرفی در این میان تنها پوششی بر یک نگرانی سیاسی باشد و نه چیزی دیگر. اگر نه، با معترض ساختن بخشی از بینندگان خود، “بی بی سی” نمی تواند به آن چیزی که آن را «بی طرفی» می گوید دست یابد. زیرا، با این اقدام سیاسی توازن خود را از دست داده و در ورطه ی جانبداری سیاسی افتاده است.

دکمه بازگشت به بالا