بارگیری چهار محموله‌ی طبی از هرات به آفریقا

۸صبح، هرات: چهار موتر حامل وسایل طبی تولید شده در شهرک صنعتی هرات برای نخستین بار به مقصد سومالیا در آفریقا فرستاده شد.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات به رسانه‌ها می‌گوید که این وسایل شامل تخت‌خواب، میزهای عملیات و برخی تجهیزات دیگر طبی با ارزش بیش از۹۰ هزار دالر امریکایی است.

آقای خادم می‌افزاید که از این میان، یک موتر حامل این وسایل از مسیر کشورهای ایران و ترکیه به کشور سومالیا رسیده و سه لاری دیگر نیز تا دو روز آینده از همین مسیر به آن کشور خواهد رسید.

همین ‌اکنون چرخ‌های چهار شرکت داروسازی و تجهیزات طبی در شهرک صنعتی هرات فعال گردش دارند و قرار است سه کارخانه‌ی دیگر در آینده‌ی نزدیک در این بخش آغاز به کار کند.

گزارش شده که در سکتور داروسازی و تجهیزات طبی هرات، نزدیک به ۳۰ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری شده است.

گفتنی است که این بار نخست است که تولیدات هرات و افغانستان به مقصد کشورهای آفریقایی فرستاده می‌شود.

هرات در غرب افغانستان با داشتن پارک صنعتی فعال، به قطب اقتصاد افغانستان بدل شده است.

Comments are closed.