آغاز برنامه رایگان عرضه خدمات صحی سیار در ولایات پروان و پنجشیر

۸صبح، پنجشیر: مسوولان موسسه اداره و انکشاف صحت (OHPM) از آغاز فعالیت برنامه تیم‌های سیار صحی در ولایت‌های پروان و پنجشیر خبر می‌دهند.

همایون ایمان، نماینده موسسه اداره و انکشاف صحت در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که این برنامه روز یک‌شنبه، ۱۰ دلو، تحت نام «صحت و تغذیه» با هدف دسترسی مردم روستانشین به خدمات ‌صحی در این ولایات به فعالیت آغاز کرده است.

به گفته او، هر تیم آنان که شامل هشت کارکن صحی می‌‌شود، به شکل هفته‌وار در بخش‌های معاینه سراپا، رفع مشکلات روانی و مشوره‌دهی در خصوص سوءتغذیه به صورت رایگان فعالیت خواهد کرد.

آقای ایمان افزوده است که این برنامه حدود ۲۲ هزار تن را در ولایت پنجشیر و ۳۰ هزار تن دیگر را در پروان به گونه رایگان تحت پوشش قرار خواهد داد. به گفته وی، این برنامه با کمک مالی یونیسف برای یک سال در سرتاسر ساحات سفید افغانستان (مناطقی که به خدمات صحی دسترسی ندارند) ادامه خواهد یافت.

دکمه بازگشت به بالا