مبارزه با تروریزم «پاکستان محور» می شود!

همزمان با آغاز نشست سه روزه امنیت جهانی در آلمان، مقام ها در افغانستان می گویند این نشست اهمیت وی‍ژه ای برای آینده ی امنیت و دموکراسی در کشور دارد.
بیست و پنجمین نشست امنیت جهانی در شهر مونیخ آلمان برگزار شده و آقای کرزی نیز در این کنفرانس شرکت کرده است.
داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه می گوید،‌ نشست مونیخ یکی از مهم ترین نشست های بین المللی است که پس از جنگ جهانی دوم هرسال در آلمان برگزار می شود

و به خاطر غیررسمی بودن اش بعضی از مسایل مهم و سیاست های کلان امنیتی جهان در این کنفرانس بزرگ مورد بحث قرار می گیرد.
به گفته ی آقای مرادیان امسال نیز(موضوع) افغانستان یکی از مهم ترین مسایل در این کنفرانس است و یکی از بحث های مهم این کنفرانس سه روزه در رابطه به افغانستان اختصاص یافته است. آقای مرادیان می گوید امید ها و نگرانی ها در رابطه به افغانستان در این کنفرانس بسیار مهم است، زیرا کشور های مختلف با ایده های متفاوت در این کنفرانس نظرات شان را در رابطه به موضوعات امنیتی افغانستان ارایه می کنند.
به نظر آقای مرادیان اهمیت این کنفرانس در این است که افغانستان هنوز در صدر بحث های امنیت جهانی است و این کنفرانس زمانی می تواند به نفع افغانستان تمام شود که ما بتوانیم توجه بیشتر جامعه جهانی را به افغانستان معطوف بسازیم:» اگر ما نتوانیم از این علاقه و نگرانی جامعه جهانی استفاده کنیم، امکان زیاد وجود دارد که رقیبان منطقه ای ما به جای افغانستان حرف های خود را به کرسی بنشانند».
آقای مرادیان در رابطه به این که کدام رقیبان می خواهند از این کنفرانس بجای افغانستان سود بیشتری ببرند، گفت»خطر «پاکستان محور» شدن استراتژی جامعه جهانی نسبت به افغانستان» یکی از تهدید هایی است که امکان دارد به ضرر افغانستان تمام شود.
به باور آقای مرادیان اگر افغانستان نتواند به جامعه جهانی ثابت کند که توانایی حل مشکلات خود را دارد، این خطر وجود دارد که حلقات قدرت مند جامعه جهانی کلید افغانستان را بار دیگر به دست اسلام آباد بدهند، اما این افغانستان است که باید به جامعه جهانی بفهماند که نباید یک بار دیگر در مورد افغانستان اشتباه کند.
خطر دوم به نظر آقای مرادیان که باید هم دولت و هم مردم افغانستان در این کنفرانس متوجه آن باشند، این است که امکان دارد جامعه جهانی از پروسه ی دموکراتیزه شدن افغانستان دلسرد شوند و دو باره نهادهای ضد دموکرات و نهاد های پیش مدرن در افغانستان تقویت گردند:»متاسفانه این  نظریه نزد حلقاتی در جامعه جهانی وجود دارد که افغان ها یک جامعه ی قبیله ای هستند و چنین جامعه ای توانایی و ظرفیت دموکرات شدن و داشتن یک دولت مدرن را ندارد و بهتر است که افغانستان را توسط نهاد های قبیله ای اداره کنیم».
احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی، نیز به این نظر است که جامعه جهانی می خواهد با قدرتمند ساختن یک حکومت اسلامی، نه بنیاد گرا، افغانستان را امن سازد و القاعده را توسط این حکومت شکار نماید:»امریکایی ها به این نظر هستند که اگر امکان داشته باشد، به زودی یک حکومت اسلامی را نه به سطحی که آقای کرزی است، یک حکومت اسلامی که بنیاد گرا نباشد و یک تعداد اسلام گرایان غیربنیادگرا را در افغانستان جمع کنند و توسط آنها که با القاعده رابطه ندارند، بتوانند القاعده را در منطقه نابود کنند».
به نظر آقای سعیدی حکومت افغانستان به دلیل فساد و بی کفایتی اش اعتبار خود را در نزد جامعه جهانی از دست داده و در صورتی که آقای کرزی بتواند یک بار دیگر در این کنفرانس، توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کند، افغانستان شاهد افزایش کمک های جامعه جهانی خواهد بود.
اما به گفته ی آقای سعیدی، مشکل این است که آقای کرزی می خواهد سیاست مقابله با جامعه جهانی را در پیش گیرد. زیرا آقای کرزی می خواهد «در آخر حکومت از خود شخصیت ملی بسازد و به مردم افغانستان این گونه و انمود کند که  اگر فردا من به قدرت نیستم، به این دلیل است که من با خارجی ها و امریکایی ها مقابله کردم».
اما به نظر آقای سعیدی این مخالفت ها حالا ناوقت شده و مردم افغانستان و دولت این کشور  ضرورت به کمک  های جامعه جهانی، بازسازی و حکومت عادلانه در افغانستان  دارند.
آقای سعیدی می گوید: «امریکا و انگستان علاقه مند هستند تا بیشتر کمک ها به پاکستان داده شود».
زیرا به باور سعیدی، آن ها به این نظر اند در صورتی که جلو فعالیت های القاعده در پاکستان گرفته شود، مهار کردن آن ها در افغانستان آسان است.
به گفته ی آقای سعیدی هیات امریکایی در نشست آلمان می خواهد حملات هوایی اش به مناطق قبایلی پاکستان را صبغه ی قانونی بدهد.
آقای سعیدی می گوید: «این به شجاعت هیات افغانی تعلق دارد که چه کاری را کرده می تواند. اگر ما از این کنفرانس دست خالی برگشتیم، آینده ی ما تاریک تر خواهد بود».

دکمه بازگشت به بالا