سرور دانش: ادارات عامه باید از فعالیت خود به مردم گزارش بدهند

۸صبح، کابل: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گوید که ادارات عامه بر اساس احکام قانون باید از فعالیت‌های‌شان به مردم گزارش بدهند.

آقای دانش که روز شنبه ۲۷ دلو حسن بانو غضنفر را به عنوان سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می‌کرد، اعمال اصلاحات در این اداره را ضروری خواند. معاون دوم ریاست جمهور تصریح کرد که جمعیت هلال احمر افغانی از نگاه شخصیت حقوقی جزء ادارات عامه محسوب می‌شود و تابع قانون است.

آقای دانش در ادامه گفت که در این اواخر قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی و اساس‌نامه آن درست تطبیق نشده است و مدت‌ها می‌شود که مجمع عمومی این نهاد برگزار نشده است تا بورد رهبری و سایر مقامات آن مطابق قانون انتخاب شوند و اساس‌نامه آن تعدیل و تصویب شود.

آقای دانش افزود که امور مربوط به استخدام و تقرری‌ها و هم‌چنین امور مالی و عواید و مصارف و دارایی‌های منقول و غیرمنقول جمعیت هلال احمر افغانی و قراردادها و تدارکات آن باید به صورت بسیار شفاف مدیریت و به مردم گزارش داده شود.

معاون دوم ریاست جمهوری از سرپرست تازه این اداره خواست که به این مشکلات هرچه عاجل رسیده‌گی کند و این نهاد مهم را در چارچوب قانون و اساس‌نامه آن بیش از پیش فعال سازد.

آقای دانش در عین حال تصریح کرد که انجام همه وظایفی که در قانون و اساس‌نامه جمعیت هلال احمر افغانی آمده است نیاز به امکانات و منابع مالی زیادی دارد. او از دولت، تجار ملی و شرکت‌های تجارتی و هر فرد برخوردار از توانایی مالی تقاضا کرد که به کمک جمعیت هلال احمر افغانی بشتابند تا از طریق این نهاد به مستحقین و آسیب‌دیده‌گان کشور امدادرسانی شود.

معاون دوم رییس جمهور با اشاره به وظایف جمعیت هلال احمر افغانی در خصوص کمک‌رسانی به آسیب‌دیده‌گان گفت: «اکنون چهل سال است که در جنگ به سر می‌بریم و از نگاه طبیعی هم کشور ما از کشورهای حادثه‌خیز است. به این جهت توقع مردم از این نهاد خیریه بسیار زیاد است و مسوولیت رهبری این نهاد است که به هر ترتیب ممکن برای تحقق اهداف این نهاد بیشتر تلاش کند.»

در همین حال، حسن بانو غضنفر، سرپرست تازه مقررشده اداره جمعیت هلال احمر افغانی، نیز در سخنانی گفت که تلاش می‌کند تا وظایف این نهاد را طبق احکام قانون به بهترین وجهه انجام دهد.

 رییس جمهور غنی در ۱۸ دلو در فرمانی حسن بانو غضنفر را به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گماشت. پیش از این میرویس اکرم به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی کار می‌کرد.

دکمه بازگشت به بالا