خلیل صدیق از ریاست بانک مرکزی کنار رفت

۸صبح، کابل: خلیل صدیق از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد. او برای چهار سال ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت.  

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، روز دوشنبه، بیست‌وهفتم جوزا در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که آقای صدیق بنابر مشکلات شخصی و بیماری از این سمت کنار رفته است.

به گفته او، ریاست جمهوری با کناره‌گیری خلیل صدیق از ریاست بانک مرکزی موافقت کرده است. آقای صدیق در ۱۸ ماه جاری استعفایش را به ریاست جمهوری سپرده بود.

با این حال، قرار شده است که او تا ۲۵ ماه سرطان هم‌چنان به کارش ادامه دهد.

خلیل صدیق در ماه سرطان سال ۱۳۹۴ در فرمانی از سوی ریاست جمهوری به عنوان رییس بانک مرکز معرفی شد و سپس از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد گرفت.

ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی در دوران ریاست خلیل صدیق در بانک مرکزی دچار نوسانات و افت و خیز بسیاری بود. در سالی که آقای صدیق به این سمت معرفی شد، هر دالر امریکایی در برابر ۵۷ افغانی در بازار ارز کابل تبادله می‌شد، اما در زمانی که او استعفا داده است، هر دالر امریکایی در برابر حدود ۸۰ افغانی تبادله می‌شود. به این ترتیب از زمان شروع تا ختم ماموریت او ارزش هر دالر امریکایی حدود ۲۳ افغانی رشد داشته است. این وضعیت اما انتقادات بسیاری در برابر سیاست‌های مالی بانک مرکزی به همراه شده است.

دکمه بازگشت به بالا