کوچه کاه‌فروشی کابل، مکانی برای تجمع شوقی‌های کابل

کوچه کاه‌فروشی روایتی از کابل قدیم است که ده‌ها شوقی پرنده در آن سرگرم بازی و فروش انواع پرنده‌ هستند این کوچه مکانی جالب برای بازدید‌کننده‌گان اتباع خارجی نیز است

Comments are closed.