جوابیه شهرداری کابل در مورد گزارش حیف‌ومیل پول نان خشک در شهر کابل

یادداشت: روزنامه ۸صبح در بیست‌ویکم سرطان سال گذشته، گزارش تحقیقی‌ای را در مورد حیف‌ومیل صدها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک نشر کرد. مسوولان در اداره بازرس ریاست جمهوری نیز در ادامه از بررسی‌هایش در این مورد خبر داد و بخشی از حیف‌ومیل در آن را تأیید کرد. این نهاد اما گفت که نتیجه کارش را پس از پایان بررسی‌ها اعلام می‌کند. اکنون شهرداری کابل جوابیه‌ای را در مورد گزارش ۸صبح فرستاده است. روزنامه ۸صبح بنابر فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ و احترام به قانون رسانه‌های همه‌گانی، جوابیه شهرداری کابل را بدون کم‌وکاست نشر می‌کند.

طوری که در جریان قرار دارید، به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۹ روزنامه ۸صبح گزارشی را به مضمون ذیل (بیش از هشت صد میلیون اختلاس در روند توزیع نان خشک از سوی مسوولین شاروالی کابل) نشر کرد. بعداً حسب هدایت شاروال صاحب، ریاست تفتیش داخلی موضوع را مورد بررسی قرار داد و بعداً دوسیه را به ریاست امور حقوقی ارسال کرد. بررسی و تحلیلی که نیاز بود در مورد صورت گرفت و خدمت شما ارسال شد تا در مورد، طبق مواد قانون برمبنای عدالت تصمیم اتخاذ کنید.

موارد قابل بحث:

۱- روزنامه ۸صبح از حیف‌ومیل بیش از هشت صد میلیون افغانی تذکر داده، در حالی که تمام پولی که به منظور توزیع نان خشک اختصاص داده شده است، یک میلیارد و دو صد و چهل میلیون افغانی می‌باشد. محاسبه ایشان کاملاً غلط و بی‌بنیاد بوده است.

۲- اما در قسمت وسط متن اخبار دوباره در حدود بیش از پنج صد میلیون ذکر کرده است؛ یعنی جمله اول با جمله دوم در تناقض قرار دارد، گفته می‌شود که هر دو درست نیست.

۳- در متن روزنامه تحریر شده که برای خبازان (۳۵۰۰۰۰) افغانی به عنوان دست‌مزد پرداخت شده است؛ در حالی که خبازی‌ها در نقاط مختلف نظر به تراکم نفوس بوده، آرد توزیع شده نیز متفاوت بوده است نه به طور یکسان، پس چطور چندخبازی را مثالی برای ۱۶۰۰ خبازی قرار دهیم؟

۴- شما در متن گزارش تان یک جدول را اضافه کرده‌اید و در شماره اول جدول گفته‌اید که بودجه کل برنامه توزیع نان در شهر کابل دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی است. معلومات مندرج در شماره اول کاملاً غلط است؛ در حالی که یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی اختصاص داده شده بود. بهتر بود که قبل از نشر یک بار دیگر خود را مطمئن می‌کردید.

۵- در متن پاراگراف اول گفته شده که آرد از طرف اتحادیه مواد ارتزاقی به هماهنگی شاروالی کابل قیمت خریداری شده است. در حالی که مطابق قرارداد چهارجانبه، تعیین و تشخیص نرخ آرد به دوش اداره محترم اتاق‌های تجارت بوده که نماینده آن اداره از قبل در پروسه معرفی شده بود. و تدارک پول نیز از صلاحیت و وظیفه تدارکات ملی می‌باشد. پس نقش شاروالی کابل چه بوده است و برمبنای اسناد توضیح دهید و دلیل و منابع استنادی تان را به معرفی بگیرید.

۶- در متن پاراگراف تحریر کرده‌اید که در حدود ۱۲۰ میلیون قرص نان از طرف خبازان پخته و توزیع شده است؛ اما در محاسبه در برابر پختن ۱۲۰ میلیون قرص نان حتا یک افغانی را نیز تحت عنوان دست‌مزد خبازان محاسبه نکرده‌اید. آیا عادلانه است که ۱۲۰ میلیون قرص نان خشک [رایگان] پخته شود؟

۷- اختلاس به نوع خاصی از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق می‌شود و آن عبارت است از این‌که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شود و آن را به طریق نامشروع تصاحب کند.

۸- مطابق مکانیسم توزیع نان خشک، وظیفه شاروالی کابل تعیین تیم‌های «کنترلر» و نظارتی از پروسه روند توزیع نان خشک، تأیید یا رد لیست تهیه شده مستحقین از سوی وکلای گذر، تهیه لیست خبازی‌ها به همکاری اتحادیه محترم خبازان و تعمیل قرارداد منعقد شده چهارجانبه می‌باشد. بناً شاروالی کابل در تعیین قیمت در اندازه سهم خبازان و علافان هیچ نوع نقشی ندارد تا از سوی مسوولان شاروالی کابل اختلاس صورت می‌گرفت. دلیل اتهام خویش را واضح و مستند ارایه بدارید.

۹- در قسمت پرداخت‌ها: زمانی که اتحادیه خبازان تأیید کرد که به این مقدار آرد را به این کیفیت اخذ کرده است و هم‌چنان شوراهای مردمی تأیید کردند که از خبازان به این تعداد نان گرفته‌ و به مردم توزیع کرده‌اند، شاروالی کابل اسناد را طبق قرارداد طی مراحل کرد. تمام بل‌ها و اسناد موجود است و در صورت نیاز طبق قانون در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد داد.

۱۰- در اول گزارش آمده است که از هر بوری آرد ۳۰۰ نان ۲۲۰ گرام پخته می‌شود.

زمانی که ۳۰۰ نان را ضرب وزن آن یعنی ۲۲۰ گرام کنید، ۶۶۰۰۰ گرام یا به عبارت دیگر ۶۶ کیلوگرام آرد می‌شود. نویسنده خبر بدون درک و سنجش موضوع در محاسبه خود ۱۶ کیلوگرام آرد را در هر بوری اشتباه کرده است.

۱۱- لازم به ذکر است که در پروسه توزیع نان خشک بیش از ۶۱۱۰۰۰ بوری آرد به مصرف رسیده است. زمانی که ۶۱۱۰۰۰ بوری را ضرب ۱۶ کیلوگرام کنیم، در می‌یابیم که در مجموع، خبرنگار ۹۷۷۶۰۰۰ کیلوگرام یا ۹۷۷۶ تن آرد را در محاسبات خود اشتباه کرده است که پول آن در حدود ۴۰۰ میلیون افغانی می‌شود.

سوال این‌جا است که آیا این خبرنگار در محاسبات خود از روی عدم آگاهی اشتباه کرده است یا آگاهانه و غرض قبلی؟ استناد این خبرنگار در مورد مقدار نانی که از هر بوری آرد به دست می‌آید، به گفته خودش در گزارش خبازان شهر کابل است که معمولاً در گزارش‌های فیچر و روتین برای تقویت سوژه اصلی استفاده می‌شود؛ اما در گزارش‌های تحقیقی پایه و اساس معادلات باید اسناد باشد، نه گفته‌های شفاهی یک شهروند. در زمانی که این گزارش به نشر رسید، شاروالی کابل تنها ۸۴۷ میلیون افغانی پول به اتحادیه خبازان براساس قرارداد چهارجانبه پرداخت کرده بود، پس چگونه امکان دارد که از میان ۸۴۷ میلیون افغانی ۸۰۰ میلیون آن اختلاس شود، آیا مبنای سنجش و محاسبه غلط خبرنگار چه می‌تواند باشد.

دکمه بازگشت به بالا