اولین نمایشگاه گل پایتخت افتتاح شد

در این نمایشگاه ۲۰ هزار نوع گل تازه نمایش داده شده است از این میان ۱۱۸ نوع آن از تولید داخلی است هدف این نمایشگاه تقویت پرورش‌‌دهنده‌گان گل و نهال است

Comments are closed.