کابل و دریای خروشان این روزهایش

دریای کابل بعداز برف و باران‌های مداوم پر آب شده است. دیگر از بوی بد در چهار سوی این
دریا خبری نیست. با این حال شهروندان نگران خشک‌شدن دوباره این دریا استند.

Comments are closed.