جوزجان در صدر ولایت‌های تولید‌کننده ابریشم قرار گرفت

۸صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی میزان تولید ابریشم در کشور از مرز یک تُن گذشته است. جوزجان در صدر ولایت‌های تولید‌کننده ابریشم قرار گرفته است.

طبق آمار ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سالی که گذشت یک هزار و ۹۹ کیلوگرام ابریشم در ولایت‌های ننگرهار، هرات، بلخ و جوزجان تولید شده است.

از این میان، در ولایت جوزجان ۷۵۰ کیلوگرام ابریشم تولید شده است. ولایت‌های ننگرهار، هرات و بلخ به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا