یکشنبه, 17 قوس 1398

نمایندگان مردم روز گذشته موفق به انتخاب رییس مجلس نمایندگان نشدند. در دور اول رای‌گیری 4 تن خود را برای احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان نامزد نمودند. ‌در این دور آرای 245 نماینده میان 4 نامزد پراکنده شد، به طوری که هیچ یک موفق به کسب رای اکثریت نگردید. با آن که انتظار می‌رفت که گروه 90 نفری اپوزیسیون و حمایت‌های برخی از نمایندگان اقوام دیگر، سرنوشت انتخابات را در دور نخست تعیین نماید اما زد و بندهای سیاسی در شب قبل از انتخابات مانع این کار شد. انتخابات دیروز به خوبی نشان داد که به رغم کارشکنی‌های حکومت در افتتاح پارلمان، هنوز هم بسیاری از نمایندگان متاثر از سیاست‌های حکومت می‌باشند. گذشته از  این جایگاه اپوزیسیون به رغم ادعاهای آنان مبنی بر حضور 90 عضو، نیز عملا زیر سوال رفت. آرای آقای قانونی در دور اول نشان داد که وی هم در کسب حمایت مجموعه‌ی نمایندگان تاجیک‌تبار دچار تزلزل بوده و هم در کسب پشتیبانی متحدین سیاسی خود.
با این همه برخی منابع می‌گویند که معامله حاجی محمد محقق با آقای سیاف سرنوشت انتخابات را این گونه رقم زد.
هرچند که نمایندگان هزاره در مورد معاونت دوم با هماهنگی به اتفاق نظر دست یافته‌اند اما درباره ریاست مجلس نمایندگان به چندین گروه تقسیم شده‌‌اند. محمد نور اکبری، عملا از سیاف حمایت کرد،‌ داکتر سجادی به نفع میرویس یاسینی، فاطمه نظری به نفع ظاهر قدیر و محمد محقق با جمعی دیگر به نفع آقای سیاف وارد معامله شدند.
در این میان احمد بهزاد و برخی از نمایندگان هزاره از یونس قانونی حمایت کرده‌‌اند. آقای محمد محقق در دور پیشین پارلمان نیز آشکارا با حکومت بر سر ریاست آقای سیاف و معاونت خود معامله کرد. این معامله بهای سنگینی برای آقای محقق به همراه داشت. اکنون نیز پس از جدال‌های زیاد با حکومت آقای کرزی، محقق می‌خواهد با حمایت از سیاف راه آشتی با حکومت را باز نماید. با آن که برخی از نمایندگان هزاره در تلاش بودند تا در مورد حمایت از یک فرد مشخص به تصمیم جمعی برسند، ‌اما آقای محقق در مجمع نمایندگان هزاره مانع این کار شده است. این معامله‌ها متاسفانه فاقد معیارهای ارزشی بوده و بیشتر بر اساس زد و بندها و دریافت پول‌های کلان صورت می‌گیرد. اکنون سوال اساسی این است که نمایندگانی که با معامله، خرید و فروش آرا بنای کار را گذاشته‌اند چگونه می‌توانند شعارهای خود را مبنی بر شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد و... عملی نمایند؟