روز جهانی سالمندان

امروز، نهم میزان، برابر با اول اکتبر، روز جهانی سالمندان است

در کشورهای مختلف جهان از این روز تجلیل می‌شود

در این روز، از آوردن سهولت و بهبودی در زنده‌گی سالمندان صحبت می‌شود

Comments are closed.