دادگاه بین‌المللی کیفری برای شروع تحقیقات درباره جنایات جنگی، خواستار معرفی مقام‌های فعلی افغانستان شد

۸صبح، کابل: دادگاه بین‌المللی کیفری از دبیر کل سازمان ملل متحد و دفتر مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا برای شناسایی مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعات ارایه کند.

در بیانیه دادگاه بین‌المللی کیفری که روز جمعه، شانزدهم میزان نشر شد، اتاق محکمه دوم این دادگاه از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که در مورد هویت مقام‌هایی که در حال حاضر نماینده جمهوری اسلامی افغانستان هستند، معلومات دهد.

این تصمیم پس از درخواست ۲۷ سپتامبر یک دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای از‌سرگیری تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان بربنیاد اساس‌نامه روم اتخاذ شده است.

شماری قاضیان این دادگاه گفته‌اند: «دادگاه معتقد است که برای تصمیم‌گیری آگاهانه… باید اطلاعات موثق و به‌روز از هویت مقام‌های افغانستان را به دست بیاورد.»

در بیانیه محکمه بین‌المللی کیفری آمده است: «دادگاه تصمیم گرفته است تا از دبیرکل سازمان ملل متحد و دفتر مجمع کشورهای عضو بخواهد اطلاعاتی در مورد هویت مقام‌هایی که در حال حاضر نماینده افغانستان هستند، ارایه دهند.»

پیش از این کریم‌‌اسد احمدخان، دادستان جدید دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، در یک درخواست فوری، خواستار از‌سرگیری تحقیقات با محوریت «جنایات» مرتبط به طالبان و شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده بود.

دکمه بازگشت به بالا