کمک‌های بین‌المللی در بخش توسعه افغانستان در هشت سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته است

۸صبح، کابل: وزارت مالیه اعلام کرده است که کمک‌‌های بین‌المللی در بخش توسعه افغانستان از سال ۲۰۱۰ میلادی تا سال ۲۰۱۸ میلادی از ۱۵.۷ میلیارد دالر به ۸.۴ میلیارد دالر امریکایی کاهش یافته است. این رقم کاهش ۴۶ درصدی در کمک‌های توسعه‌ای جامعه بین‌المللی به افغانستان را نشان می‌دهد.

ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه، روز یک‌شنبه، دهم قوس، در یک نشست خبری گفت که پس از دوره انتقال کمک‌های مالی و نظامی جامعه بین‌المللی برای افغانستان روبه کاهش بود و دولت افغانستان روی مکانیزم‌ها و پلان‌ها برای خودکفایی کار کرده است.

به گفته او، در سال ۲۰۱۶ میلادی در نشست بروکسل، ۲۹ کشور جهان در حدود ۱۱ میلیارد دالر امریکایی تعهد کرده بودند که حدود پنج میلیارد آن در حال مصرف است.

معین وزارت مالیه راه‌کاری‌های بدیل کمک‌های بین‌المللی را حمایت و تقویت سکتور خصوصی و اخذ قرضه عنوان کرد. او در مورد طرح وزارت مالیه برای گرفتن حدود هشت میلیارد دالر قرضه نیز گفت که در این مورد بدون مشورت مردم، اقدام نخواهد شد.

ناهید سرابی از جانب دیگر گفت که عواید کشور که در سال ۲۰۱۰ تقریباً ۱.۳ میلیارد دالر بود در ۲۰۱۸ به ۲.۶ میلیارد دالر رسیده است. به گفته او، این رقم نشان می‌دهد که عواید کشور در هشت سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

معین وزارت مالیه هم‌چنان گفت که مجموع مصارف عامه که در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۷ میلیارد دالر بود، اما در سال ۲۰۱۸ به ۱۱ میلیارد دالر رسیده است که ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ناهید سرابی در این نشست خبری هم‌چنان درباره پیش‌رفت‌های اخیر حکومت افغانستان در بخش‌های تعهدات دوجانبه با جامعه جهانی مطابق به چارچوب حساب‌دهی متقابل ژنیو، صحبت کرد.

او گفت که چارچوب حساب‌دهی متقابل ژنیو دارای ۲۴ شاخص است که از جمله ۱۶ شاخص آن مسوولیت حکومت و هشت شاخص آن میان شرکای انکشافی و دولت افغانستان مشترک می‌باشد.

به گفته سرابی، حکومت توانسته است تعهداتش را در بخش‌های تدوین و تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، افزایش کارمندان زن در خدمات ملکی، استخدام ۳۳ سارنوال و هشت قاضی زن عملی کند.

معین وزارت مالیه هم‌چنان گفت که قرارداد دولت‌سازی با اتحادیه اروپا، برای افغانستان موثر بوده است. او گفت که در بدل اجرای مواد این قرارداد تا پایان سال جاری ۱۰۰ میلیون یورو به حساب دولت افغانستان واریز می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا