افزایش کافه ها در شهر کابل

همزمان با افزایش کافه ها در کابل، شماری از صاحبان این کافه‌ها برای جلب مشتریان دست به ترفند‌های مختلف میزنند.

Comments are closed.