افزایش ایست‌های بازرسی در شاهراه کابل ـ بلخ؛ موترها از سمنگان تا کابل ۲۵ بار تلاشی می‌شوند

۸‌صبح، سمنگان

پس از افزایش درگیری‌ها میان گروه طالبان و جبهات مخالف این گروه، نیروهای مسلح طالبان ایست‌های بازرسی را در شاهراه‌ کابل ـ بلخ در مربوطات ولایت‌های سمنگان، بغلان و پروان افزایش داده‌اند. باشنده‌گان سمنگان ادعا می‌کنند که نیروهای این گروه در این ایست‌های بازرسی، دست به بازداشت و بازجویی مسافران جوان می‌زنند.

مسافران این شاهراه از «افزایش بیش از حد» ایست‌های بازرسی از سوی طالبان مسلح در این مسیر شاکی‌اند. راننده‌گان موتر‌های مسافر‌بری نیز تخریب سرک‌ و ایجاد ایست‌های بازرسی را سبب ضیاع وقت می‌دانند. آنان هم‌چنان می‌گویند که نبود یونیفورم مشخص در ایست‌های بازرسی، سبب ترس و وحشت در میان مسافران شده است.

شماری از مسافران شاهراه سمنگان ـ کابل روز جمعه، ۳۰ ثور، به روزنامه ۸صبح گفتند که نیرو‌های طالبان از طرف شب در فاصله‌های ۱۰ الی ۲۰ کیلومتری ایست‌های بازرسی ایجاد می‌کنند که سبب ضیاع وقت مردم می‌شود. از سوی دیگر، این مسافران می‌افزایند که نبود یونیفرم مشخص نظامی، سبب ترس و وحشت مسافران این مسیر شده است.

مسافرانی که شب گذشته از کابل به سمنگان در حرکت بوده‌اند، می‌گویند که ‌در نتیجه تخریب سرک‌ها و ازدحام ترافیکی‌ در سالنگ‌ها، ساعت‌ها انتظار کشیده‌اند تا این مسیر را طی کنند. آن‌ها می‌افزایند که بعد از عبور از دشت خواجه الوان ولایت بغلان تا شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، که ۶۶ کیلومتر فاصله است، پنج ایست بازرسی طالبان موتر آنان را توقف داده و بررسی کرده‌اند. خود این مسافران نیز مورد بازپرسی و بازرسی قرار گرفته‌اند. به گفته این مسافران، از شهر ایبک تا دشت حیرتان ولایت بلخ نیز طالبان از طرف شب پنج ایست بازرسی ایجاد می‌کنند که در مجموع از بغلان تا بلخ ۱۰ بار مردم و واسطه‌های نقلیه مورد بررسی و بازپرسی قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، راننده‌گان موتر‌های مسافر‌بری به روزنامه ۸صبح می‌گویند که از شب‌هنگام از سمنگان تا کابل بیش از ۲۵ ایست بازرسی طالبان وجود دارد که موتر‌های آنان را در این‌ مسیر متوقف کرده و مورد بازرسی قرار می‌دهند. آن‌ها می‌افزایند که در این ایست‌ها همه مسافران‌ نیز مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

راننده‌گان موتر‌های مسافربری‌ و مسافران از طالبان می‌خواهند که ایست‌های بازرسی را در این مسیر کاهش بدهند و تنها بازرسی در دروازه‌های ورودی و خروجی ولایت‌ها برای هر نوع بازرسی کافی است.

طالبان محلی در سمنگان، افزایش ایست‌های بازرسی در مسیر شاهراه را تایید می‌کنند و آن را برای تامین امنیت ضروری می‌دانند.

دکمه بازگشت به بالا