افزایش پول فرسوده در غزنی؛ توزیع معاش بی‌اعتبار به مردم

۸صبح، غزنی: شماری از باشندگان ولایت غزنی از افزایش و توزیع پول‌های مندرس و فرسوده در این ولایت شکایت دارند.

باشنده‌گان ولایت غزنی می‌گویند، بیشتر اسکناس‌ها از سوی بانک‌ها در این ولایت به  مردم و مأمورین دولتی هنگام پرداخت حقوق و اجرای دادوستدهای بانکی، توزیع می‌شود.

چرخش پول‌ها و اسکناس‌های فرسوده در دادوستدهای روزمره مردم قابل اعتبار نیست و اصناف مختلف در شهر از دریافت این پول‌ها اجتناب می‌کنند.

در میان باشنده‌گان ولایت غزنی، آموزگاران از جمله کسانی هستند که بیشتر پول‌های مندرس را هنگام دریافت حقوق‌شان از بانک دریافت می‌کنند، اما در مصرف پول‌های‌شان در بازار با چالش‌های جدی از جمله عدم پذیرش آن از سوی دکانداران روبه‌رو هستند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، تاهنوز نتوانسته‌اند بانک‌نوت‌های تازه‌ چاپ کنند و آن را وارد چرخش اقتصاد کشور نمایند.

دکمه بازگشت به بالا