در سه ماه اول سال مالی ۵۱ تاور مخابراتی تخریب شده است

۸صبح، کابل: اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) اعلام کرده است که در ربع اول سال مالی ۵۱ تاور مخابراتی به دلیل جنگ، ناامنی و تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمی تخریب شده است.

اداره اترا روز پنج‌شنبه،‌ بیستم جوزا، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طبق آمار و ارقام ریاست احصاییه و استندردهای مخابراتی اداره اترا، در این میان، سایت‌های مخابراتی نیز شامل است که با هزینه اداره اترا ساخته شده بود و به شهروندان خدمات مخابراتی ارائه می‌کرد.

این در حالی است که به گفته اداره اترا، در سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد ۳۰۸ سایت مخابراتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمی تخرب و به این سکتور حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون دالر خساره وارد شده بود.

اداره اترا از مردم خواسته است که در نگهداری زیرساخت‌های مخابراتی سهم بگیرند و اجازه ندهند که گروه‌های مخالف مسلح دولت آن را از بین ببرند.

دکمه بازگشت به بالا