در یک روز ۴۰ واقعه سرخکان در هرات ثبت شده است

۸صبح، هرات: داکتران بدون مرز با پخش خبرنامه‌ای، از افزایش بی‌پیشینه مرض سرخکان در دو ماه گذشته در ولایات هلمند، کندز و هرات خبر داده‌اند.

داکتران بدون مرز در این خبرنامه امروز یک‌شنبه، ۱۵ حوت، گفته‌اند که تنها در ماه فبروری نزدیک به ۸۰۰ مورد سرخکان را تشخیص کرده‌اند که بیش از ۴۵۰ تن در شفاخانه‌ها بستری شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که تیم داکتران بدون مرض در شفاخانه حوزوی هرات در یک روز ۴۰ مورد مصاب به سرخکان را ثبت کرده است.

داکتران بدون مرز گفته‌اند که بخش دیگری را نیز در این شفاخانه جهت افزایش تعداد بستر برای رسیده‌گی به مریضان سرخکان ایجاد می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا