کمیسیون مستقل انتخابات رسالت تاریخی خود را درک کند

فیصله‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات را در معرض یک آزمون بزرگ قرار داده است. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که فیصله‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی را اجرایی کند. اجرایی کردن این فیصله و تطبیق هر مورد آن به زمان نیاز دارد. متأسفانه این امر یأس عمومی نسبت به انتخابات را بیش‌تر می‌سازد. باید از این به بعد نظام انتخاباتی‌ای به وجود بیاید که بتواند حداقل نتایج ابتدایی را چند ساعت یا حداقل یک روز بعد از انتخابات اعلام کند و پس از مرحله‌ی شکایات نتایج نهایی به اطلاع عموم برسد. کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مرتبط به انتخابات باید روی طرح شکل‌گیری یک نظام انتخاباتی کارا کار کنند.

مشکل این است که وقتی انتخابات یک برنده‌ی واضح نداشته باشد، نامزدان ناگزیر اند گفت‌وگو کنند و یک حکومت مشارکتی تشکیل دهند. حکومت مشارکتی از نوع حکومت وحدت ملی یک تجربه‌ی ناکام است. در این نوع حکومت‌ها حفظ توازن میان نگه‌داری ایتلاف و حکومت‌داری مؤثر و بی‌درد سر نا‌ممکن است. اگر رهبران حکومت حکومت‌داری مؤثر و بی‌درد سر را انتخابات کنند، ایتلاف صدمه می‌بیند و اگر ایتلاف را نگه‌ دارند،‌ حکومت‌داری مؤثر قربانی می‌شود. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که حکومت‌های مشارکتی از نوع حکومت وحدت ملی تجربه‌ی ناکام ثابت شده است. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری باید بسیار شفاف برگزار شود. کار کمیسیون‌های انتخاباتی باید چنان شفاف باشد که هیچ کسی به آن ایراد گرفته نتواند. هیچ کسی به کار شفاف و واضح ایراد گرفته نمی‌تواند.

تردیدی نیست که یک دسته‌ی انتخاباتی یا یک گروه یا یک حزب سیاسی و حتا نخبه‌گان متعلق به یک گروه قومی در این دیار به تنهایی حکومت کرده نمی‌توانند؛ اما حکومت مشارکتی از نوع حکومت وحدت ملی هم که آن را دو تیم رقیب انتخاباتی شکل داده باشند، تجربه‌ی موفق نیست. باید یک راه دیگر اختیار شود. راه حل بنیادی این است که انتخابات ریاست جمهوری شفاف باشد و بعد در صورت لزوم قانون اساسی کشور مورد تعدیل و بازنگری قرار بگیرد تا هیچ نیروی سیاسی در آینده انتخابات را بازی مرگ و زنده‌گی تلقی نکند. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد که شفافیت روند انتخابات را تضمین کند.

کمیسیون مستقل انتخابات باید بسیار دقیق فیصله‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی را تطبیق کند. اگر ایجاب کند که انتخابات به دور دوم برود، باید کمیسیون مستقل انتخابات تمام آماده‌گی‌های لازم را برای برگزاری دور دوم داشته باشد. برای رسانه‌ها و عموم مردم انتخاباتی به صورت نسبی قابل قبول است که نهادهای ناظر بر انتخابات اصل شفاف بودن آن را تأیید کنند. نهادهای ناظر بر انتخابات توانایی آن را دارند که به روند انتخابات اعتبار ببخشند. مشکل این است که کار کمیسیون مستقل انتخابات در چند ماه گذشته مورد تأیید نهادهای ناظر بر انتخابات نبوده است. این نهادها به کار کمیسیون مستقل انتخابات ایراد می‌گرفتند. در حال حاضر هم نهادهای ناظر بر انتخابات به کار کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد دارند. کمیسیون مستقل انتخابات اگر بتواند تأیید نسبی نهادهای ناظر بر انتخابات را به دست بیاورد، کارش را خوب انجام داده است. روشن است که همه‌ی دسته‌های انتخاباتی در پایان کار از فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات راضی نمی‌باشند، ولی اگر نهادهای ناظر هم کار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرند، هیچ اعتباری به روند انتخابات و کمیشنران برحال نمی‌ماند.

کمیسیون مستقل انتخابات باید رسالت تاریخی و مکلفیت‌های قانونی خودش را درک کند. این کمیسیون باید طبق قانون، ‌لوایح و پالیسی‌هایی که خود وضع کرده است، عمل کند. کمیشنران برحال کمیسیون مستقل انتخابات باید هرنوع اعمال نفوذ ناروا و نامشروع را خنثا کنند و اجازه ندهند که کسی به آنان تعیین تکلیف کند. هرنوع تعیین تکلیف به کمیسیون مستقل انتخابات مردود است و کمیشنران برحال باید با آن به صورت جدی مبارزه کنند. فیصله‌ی شفاف کمیسیون مستقل انتخابات، کشور را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن