توفان و تندبادهای پی‌هم باعث هجوم ملخ‌ها بر مزارع هرات شده است

۸صبح، هرات: منابع محلی در ولایت هرات می‌گویند که توفان‌ و تندبادهای پیهم چند روز گذشته در این ولایت، سبب هجوم ملخ‌ها بر کشت‌زارهای مردم شده است.

شماری از کشاورزان در هرات به روزنامه ۸صبح می‌گویند که هجوم ملخ‌ها در فصل کشت و زراعت سبب تخریب مزارع‌شان می‌شود.

رییس زراعت و مالداری طالبان در ولایت هرات تأیید می‌کند که توفان‌های چند روز گذشته سبب هجوم ملخ‌ها بر کشت‌زارهای این ولایت شده است.

رییس زراعت هرات می‌گوید که در برخی از مناطق این ولایت دواپاشی برای ازبین‌بردن ملخ‌ها آغاز شده است.

هجوم ملخ‌ها بر کشت‌زارهای هرات در این فصل سال همواره آسیب زیادی به کشاورزان وارد می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا