صدها هزار مواشی در بادغیس در حال تلف شدن استند

۸صبح، کابل: گزارش‌ها از ولایت بادغیس می‌رسانند که به دلیل کمبود علوفه و خشک‌سالی در این ولایت، صدها هزار مواشی در حالت تلف شدن قرار دارند.

باشنده‌گان این ولایت می‌گویند قیمت مواشی در بازارهای این ولایت به یکباره‌گی افت کرده است.

دام‌داران بادغیس می‌گویند که تا چندی پیش مواشی خود را در بازارها به قیمت شش تا هشت هزار افغانی به فروش می‌رساندند، اما اکنون قیمت آن‌ها به یک تا دو هزار افغانی رسیده است. دام‌داران بادغیس از مسئولان می‌خواهند که به مشکل آن‌ها رسیده‌گی کنند.

با این حال اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به ۸صبح گفت که تا کنون بیش از ۲ هزار تن علوفه برای دام‌داران بادغیس خریداری شده است. او گفت که در جریان مشکلات دام‌داران قرار دارد و وزارت قرار است که برای دام‌داران دیگر ولایات نیز هزاران تن علوفه خریداری کند.

دیدگاه are closed.