حمدالله محب: تنها مذاکره با طالبان افغانستان را به ثبات نمی‌رساند

۸صبح، کابل: حمدالله محب، مشاور امنیت ملی می‌گوید که تنها مذاکره با طالبان افغانستان را به ثبات دایمی نمی‌رساند، اما این مذاکره به صلح موقتی با طالبان منجر خواهد شد.

مشاور امنیت ملی روز یک‌شنبه، هفدهم حوت در کنفرانس «امن و ثبات» که از سوی وزارت اقوام و قبایل برگزار شده است، گفت که «ثبات و صلح» دو مقوله متفاوت است.

به گفته او، افغانستان در تاریخ خود «ثبات» را تجربه نکرده است. او تصریح کرد که ثبات، حالتی است که افغانستان بتواند برنامه‌ای را برای ۵۰ سال آینده طرح کند و به مرحله اجرا بگذارد.

مشاور امنیت ملی هم‌چنان توضیح داد که ثبات به مهار آسان جنگ‌‌ها کمک می‌کند.

او از جانب دیگر گفت که افغانستان تجربه‌های صلح را داشته است و فرصت کنونی نیز برای صلح در افغانستان «تاریخی» است.

به گفته او، مذاکرات کنونی می‌تواند سبب تشکیل جدید بین رهبران جمهوریت و طالبان شود و به جنگ جاری خاتمه دهد.

حمدالله محب تأکید کرد که برای تأمین صلح در افغانستان باید واقعیت‌ها را به صورت جدی در نظر گرفت؛ زیرا جنگ کنونی تنها ابعاد داخلی ندارد و عوامل بزرگی پشت سر آن نهفته است.

محب گفت که اگر جنگ افغانستان تنها بعد داخلی داشت تاکنون ادامه نمی‌یافت.

چنان‌که مشاور امنیت ملی گفت، شماری از اشتراک‌کننده‌گان نشست «امن و ثبات» باشنده‌گان آن سوی مرز از پاکستان بودند.

مشاور امنیت ملی گفت که از کنفرانس امن و ثبات انتظار می‌رود که راهکاری را برای تأمین امنیت در دو طرف خط دیورند پیدا کند.

به گفته او، نتایج این نشست تنها یک قطع‌نامه نباید باشد؛ بلکه یک رهنمود برای تأمین ثبات دایمی برای حکومت باشد.

دکمه بازگشت به بالا