آرایشگری شغل پردرآمد برای خانم‌ها در کابل

شمار آرایشگاه‌ها در شهر کابل افزایش یافته است در این شهر یک‌هزار و ۸۰۰ آرایشگاه فعالیت می‌کنداما بعضی از این آرایشگران در کابل آموزش مسکلی ندیده‌اند

Comments are closed.