هواداران گلبدین حکمتیار با راه‌اندازی تظاهرات در کابل خواستار استعفای «ارگ‌نشینان» شدند

۸صبح، کابل: شماری از هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روز جمعه، سیزدهم حمل با راه‌اندازی تظاهراتی در کابل خواستار استعفای «ارگ‌نشینان» شدند.

گلبدین حکمتیار نیز به جمع هوادارنش پیوست و از میان یک محفظه زرهی سخنرانی کرد. او گفت که توافق‌نامه صلح او با دولت عملی نشده است.

حکمتیار تأکید کرد که این تظاهرات را تا زمانی ادامه می‌دهد که به خواست‌هایش رسیده‌گی شود و قدرت به یک حکومت انتقالی، واگذار شود.

یکی از خواست‌های تظاهرات‌کننده‌گان حامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، طبق قطع‌نامه پایانی این تظاهرات، تغییر نظام و ایجاد نظام همه شمول بوده است.

در این قطع‌نامه گفته شده است که حلقه ارگ‌نشین، یگانه مانع فراراه صلح پایدار است و حلقات وابسته به نظام کنونی در پس ناامنی‌ها قرار دارد.

حزب اسلامی هم‌چنان «حلقه ارگ‌نشین» را عامل گسترش فقر در کشور خوانده و آن‌ها را به سرقت و غارت سرمایه‌های ملی و انتقال آن به خارج، متهم کرده‌ است.

 در قطع‌نامه حزب اسلامی گفته شده است که با توجه به این دلایل «حلقه حاکم در ارگ» باید استعفا کند و اگر این خواست برآورده نشود به تظاهرات خود ادامه می‌دهد.

گلبدین حکمتیار روز پنج‌شنبه نیز در یک نشست خبری گفت که تظاهرات اعضا و هواداران وی به هدف استعفای ارگ‌نشینان و اجرای توافق‌نامه دولت با حزب اسلامی راه‌اندازی خواهد شد.

حکمتیار هم‌چنان گفته است که در ساحاتی که در کنترل دولت نیست، جنگ‌جویان این حزب نشستی را برگزار خواهند کرد. او هم‌چنان از گسترش تظاهرات به سایر ولایت‌ها نیز خبر داده است.

هواداران حکمتیار در پانزدهم حوت نیز با راه‌اندازی تظاهراتی در کابل به حکومت ۱۰ روز فرصت داده بود تا به مطالبات این حزب رسیده‌گی، زندانیان حزب اسلامی را رها و زمینه برگشت و اسکان مهاجران را فراهم کند.

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود پنج سال پیش (در یکم میزان سال ۱۳۹۵) توافق‌نامه صلح را با حکومت افغانستان امضا کرد. حکمتیار همواره حکومت را به عدم اجرای این توافق‌نامه متهم کرده است.

دکمه بازگشت به بالا