دغدغه معیشت کارمندان دولتی؛ طرح تعدیل معاشات هنوز نهایی نشده است

عبدالاحمد حسینی

وزارت مالیه در بیست‌ونهم قوس سال گذشته طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی را به کابینه دولت افغانستان پیشنهاد و کابینه این طرح را تصویب کرد. بر اساس این طرح وزارت مالیه در همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌بایست این طرح را نهایی و آماده تطبیق می‌کرد. طرح تعدیل معاشات اما از سوی این نهادها نهایی نشده و تکلیف کارمندان حکومتی هنوز روشن نیست.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که وزارت مالیه در حدود یک سال قبل طرح تعدیل معاشات کارمندان دولتی را به کابینه دولت پیشکش کرده که براساس آن حقوق کارمندان پایین‌رتبه دولتی افزایش می‌یافت. او هدف از طرح تعدیل معاشات را هم‌سان‌سازی معاشات، انحلال سیستم موازی، نگه‌داشتن افراد شایسته،‌ جذب افراد متخصص و مسلکی در چوکات تشکیلات دولت، کاهش کارمندان قراردادی (NTA)، خروج کارمندان پایین‌رتبه از «خط فقر» و تنظیم ثبات مالی در حالت‌ کاهش کمک‌های حمایت‌کننده‌گان عنوان کرد. علاوه بر این، این طرح تعادل میان پاداش اجراآت، معاش مبتنی بر بازار کار و نگه‌داشتن وظایف را با ثبات مالی و پرداخت آن از داخل بودجه و تشکیل فراهم می‌کند.

طرح تعدیل معاشات کارمندان دولتی هرچند از سوی کابینه دولت تصویب شده، اما تا اکنون برای طبیق این پالیسی گام‌های مؤثر برداشته نشده است. سخنگوی وزارت مالیه بیان داشت که کابینه دولت افغانستان برای تطبیق طرح تعدیل معاشات، دستور ایجاد دو کمیته (رهبری و تخنیکی) را داده است. او گفت که رهبری کمیته تخنیکی که شامل وزارت کار و امور اجتماعی،‌ وزارت اقتصاد، اداره ملی احصائیه و معلومات، وزارت عدلیه و وزارت مالیه می‌شود را کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برعهده دارد. این کمیسیون مسوولیت دارد تا پلان تطبیقی «طرح تعدیل معاشات» را ایجاد و به کمیته رهبری پیشکش کند. به گفته آقای مسجدی کمیته رهبری وظیفه دارد تا پلان تطبیقی را که کمیته تخنیکی پیشکش کرده، بررسی کند. این کمیته مسوولیت دارد تا این طرح را از لحاظ بودجه‌ای بررسی کند که قابلیت تطبیق را دارد یا خیر. با این حال آقای مسجدی بیان داشت که تاکنون کدام پلان تطبیقی از سوی کمیته تخنیکی به کمیته رهبری که مسوولیت آن بر دوش وزارت مالیه است،‌ ارسال نشده است.

در همین حال کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که این کمیسیون منتظر ایجاد جلسه کمیته رهبری است. عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت، هر زمانی‌ که وزارت مالیه آماده و کمیته رهبری جلسه‌اش را دایر کند، این کمیسیون آماده است که مسوولیت تخنیکی و پالیسی خود را انجام دهد. او گفت: «هر زمانی‌ که وزارت مالیه آماده شود و کمیته رهبری جلسه برگزار کند تا چارچوب کلی این پالیسی مشخص شود، ما پالیسی‌های خود را انجام می‌دهیم.»

این طرح در حالی به کابینه پیشکش شده که کارمندان پایین‌رتبه دولتی کم‌ترین معاش را از حکومت اخذ می‌کنند. در حال حاضر پایین‌ترین رتبه کارمندان دولتی، کارمندان بست‌ هشتم است. کارمندان این بست پایین‌تری حقوق را دریافت می‌کنند. براساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، کارمندان بست هشت مطابق قانون ماهانه در حدود ۵ هزار افغانی معاش دریافت می‌کنند. کارمندان پایین‌رتبه دولتی همواره به دلیل پایین بودن معاش‌شان، از دولت انتقاد کرده‌اند. آنان مدعی‌اند مقدار معاشی را که ماهانه از دولت دریافت می‌کنند، نمی‌تواند مصارف عادی زنده‌گی‌شان را تأمین کند. این در حالی است که شماری از مقام‌های بلند‌رتبه دولتی ماهانه حقوق گزافی را از حکومت دریافت می‌کنند. براساس معلومات، کارمندان بلند‌رتبه دولتی بیش از ۳۰۰ هزار افغانی ماهانه معاش دریافت می‌کنند.

از جانب دیگر رمضان بشر‌دوست، نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‌گان، نیز طرح افزایش معاشات کارمندان پایین‌رتبه دولتی را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است. آقای بشر‌دوست از اجرا شدن معاشات سوپر‌اسکیل، سی‌بی‌آر و ان‌تی‌ای که حد‌اقل از ۲۰ هزار افغانی شروع شده تا بیش از ۳۰۰ هزار افغانی می‌رسد، انتقاد کرده است. او گفته است که کارمندان پایین‌رتبه دولتی به ویژه معلمان با کم‌ترین معاش امرار حیات می‌کنند که این کافی نیست. در طرحی که او پیشنهاد کرده است، حداقل معاش کارمندان پایین‌رتبه دولتی را ۲۰ هزار افغانی تعیین کرده است. دیده شود که اعضای مجلس نماینده‌گان با این طرح موافقت می‌کنند یا خیر.

در حال حاضر دو نوع بست در بخش‌های خدمات ملکی وجود دارد. براساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکی بست‌های سیاسی است که مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی ایجاد این بست‌ها از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است. این بست‌ها شامل بست‌های فوق، مافوق و خارج از رتبه است. این بست‌ها از صلاحیت‌های کمیسیون اصلاحات اداری نیست و از دایره خدمات ملکی خارج است.

بست‌های دیگر شامل بست‌های یک الی هشت است. این بست‌ها در دایره خدمات ملکی است که افراد می‌توانند با سپری کردن امتحان رقابتی شامل این بست‌ها شوند. برای این بست‌ها معاش‌های مختلف اجرا می‌شود. براساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای بست‌های هشت، هفت،‌ شش، پنج، چهار، سه، دو و یک به ترتیب ۵ هزار، ۵ هزار و ۶۰۰، شش هزار و ۵۰۰، هشت هزار، ۱۰ هزار، ۱۳ هزار، ۱۸ هزار و ۴۰۰ و ۲۷ هزار و ۲۰۰ اجرا می‌شود. گفتنی است که در حال حاضر بیش از ۴۲۰ هزار تن در بست‌های مختلف در ادارات دولتی کار می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن