غنی: انتقال قدرت از طریق انتخابات اصل غیرقابل معامله است، برای بحث روی زمان برگزاری آن آماده‌ایم

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور روز شنبه، شانزدهم حوت سال سوم کاری دوره هفدهم شورای ملی را افتتاح کرد. او در سخنرانی مفصلی در این مراسم موضع دولت را درباره روند صلح، برنامه‌ها و تهدیدهای این روند شرح داد.

غنی در این نشست تأکید کرد که قانون اساسی و انتقال قدرت از طریق انتخابات برای او یک اصل است.

رییس جمهور غنی گفت که برای صلح پایدار و واقعی که در آن استقلال، وحدت ملی و حق سرنوشت مردم به دست خودش حفظ شود، آماده فداکاری است. او اما تأکید کرد که این فداکاری به معنای این نیست که از مسوولیت خود برای تأمین صلح شانه خالی کند و از قانون اساسی بگذرد.

او خاطرنشان کرد: «انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی متحد بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می‌توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.»

غنی خطاب به کسانی که به گفته او، برای رسیدن به قدرت به این «دروازه و آن دروازه» می‌روند، گفت که رسیدن به قدرت در افغانستان یک دروازه و یک کلید دارد که آرای آزاد مردم افغانستان است. او از این افراد خواست که به جمهوریت و قانون اساسی متعهد باشند.

رییس جمهور غنی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که هر نهادی می‌تواند «خیال و خوابی» را روی کاغذ بنویسد و آن را به عنوان طرح برای افغانستان توصیه کند، اما وثیقه افغانستان قانون اساسی است و نیاز به وثیقه دیگر ندارد. غنی گفت که از این «خواب و خیال‌ها» در گذشته نیز روی کاغذ نوشته شده است و در آینده نیز نوشته خواهد شد.

محمداشرف غنی هرچند به صورت صریح از نهادی نام نبرد، اما گزارش شده است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان طرحی را درباره دولت انتقالی صلح به رهبری دولت و سیاسیون سپرده است.

از جانب دیگر، رییس جمهور تأکید کرد که نهادهای ملی افغانستان از جمله شورای ملی که در قانون اساسی تسجیل شده است، هم‌چنان در جای خود باقی می‌ماند و هیچ کس حق ندارد که درباره انحلال نهادهای ملی تصمیم بگیرد.

محمداشرف غنی در مراسم افتتاح سال جدید کاری شورای ملی از طالبان نیز خواست که از شعار بگذرند و خشونت‌ها را کاهش دهند و تعهدات خود را در عمل ثابت کنند و به مذاکرات حاضر شوند.

غنی گفت که افغان‌ها را کسی با زور و ترس نمی‌تواند به پذیرش تصمیمی وادار کند و از این رو طالبان باید به آرای مردم رجوع کنند.

او تأکید کرد که همه افغان‌ها صلح می‌خواهند، اما صلح در قبرستان خواست مردم افغانستان نیست.

محمداشرف غنی، رییس جمهور هم‌چنان از پاکستان خواست که به صلح واقعی حاضر شود و راه مثبت را در پیش بگیرد و هر دو کشور به عنوان دو ملت و دولت مستقل به رسمیت شناخته شود.

به گفته او، وضعیت پیش‌آمده بزر‌گ‌ترین فرصتی برای تغییر سیاست‌های ده‌های گذشته پاکستان است و این کشور باید افغانستان مستقل و با عزت را به رسمیت بشناسد.

غنی گفت که دو کشور به صورت مشترک قادر به انجام کارهای بزرگ خواهد بود و تمام آسیای میانه می‌تواند به رویش باز شود.

غنی در این نشست هم‌چنان درباره تهدیدات، خطرات و چگونه‌گی انتقال قدرت پس از روند صلح صحبت کرد و هشدار داد که اگر با تدبیر همه امور به پیش برده نشود، در هر لحظه احتمال فروپاشی وجود دارد.

محمداشرف غنی گفت: «هر مرحله این روند خطراتی با خود دارد که باید مدیریت شود. در غیر آن نه تنها خدای ناخواسته که به صلح نمی‌رسیم، بلکه خطر بازگشت به گذشته ناخوش آیند و فروپاشی هر لحظه متصور است. آیا ما برای مجادله با خطرات طرح‌های واضح داریم و روی آن با تدبیر فکر کرده‌ایم؟ به همین دلیل تاکید می‌کنم که استعجالیت و نیت مثبت را با شتاب‌زده‌گی بی برنامه نباید اشتباه گرفت.»

با این حال، رییس جمهور غنی تأکید کرد که فرصت تاریخی برای صلح به میان آمده است که در نوع خود در ۴۲ سال گذشته بی‌سابقه است. او بر اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین موفقیت روند صلح تأکید کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن