غنی: کوچی‌ها و بی‌جاشده‌گان به کُد بودجه‌ای واضح نیاز دارند

۸صبح، کابل: رییس جمهور غنی در جلسه شورای عالی کوچی‌ها و بی‌جا شده‌گان داخلی گفته که کوچی‌ها و بی‌جاشده‌گان داخلی ضرورت به یک کُد بودجه‌ای واضح دارند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای نگاشته که جلسه شورای عالی کوچی‌ها و بی‌جا شده‌گان داخلی به روز دوشنبه هشتم میزان، به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

بربنیاد خبرنامه، شورای عالی کوچی‌ها و بی‌جاشده‌گان داخلی در زمینه‌ی گزارش کمیته‌ی تخنیکی این شورا در مورد کمک‌های عاجل بشری به بی‌جاشده‌گان داخلی در اثر ناامنی و میکانیزم توزیع آن، طرزالعمل هم‌آهنگی و پاسخ‌دهی برای بی‌جاشده‌گان داخلی و ارایه آمارهای آن، طرح اعمار مساجد نمونه‌ای برای کوچی‌ها، نقشه راه ثبت، علامت‌گذاری و احیای چراگاه‌ها و طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها بحث و گفت‌وگو کردند.

رییس‌جمهور غنی گفته است که کوچی‌ها و بی‌جاشده‌گان داخلی ضرورت به یک کُد بودجه‌ای واضح دارند و قانون اساسی باید در رابطه به اسکان کوچی‌ها، عملی شود.

رییس‌جمهور در مورد چراگاه‌ها، گفته است که ساحه علفچرها باید تثبیت شود و اداره های محلی وظیفه دارند تا چراگاه‌ها را محافظت کنند و پلان حفاظت آن را نیز روی دست بگیرد.

آقای غنی بیان کرد که برای حل منازعات بر سر چراگاه‌ها، در سطح هر ولایت و زون، کمیسیون‌ها ایجاد شود تا منازعات حل شود.

وی گفت: «ساحاتی که محل منازعه است از ساحاتی که در آن همکاری وجود دارد، تفکیک شوند تا از چراگاه‌ها به شکل درست استفاده گرد.»

رییس‌جمهور غنی خاطر نشان کرده که کوچی در بخش‌های تجارت، مالداری، انتقالات و ترانسپورت، ظرفیت دارند و از این ظرفیت‌ها باید استفاده شود.

رییس‌جمهور تأکید کرده است که یک طرح واضح برای احیای مالداری و اسکان کوچی‌ها وجود داشته باشد. وی در زمینه بی‌جاشده‌گان داخلی نیز گفته است که اداره احصاییه مرکزی در این مورد با اداره‌های دیگر همکاری کند و مرجع اصلی معلوماتی باید اداره احصاییه مرکزی باشد.

وی گفت: «با توجه به حوادث مکرری که در افغانستان صورت می‌گیرد، ما ضرورت به دیتابیس واضح و منول یا راهنما داریم”»

آقای غنی از نهادهای بین‌المللی نیز خواست که از یک مرجع واحد در زمینه‌ی بی‌جا شده‌گان داخلی کمک‌های‌شان را انجام بدهد.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد که یک تفکیک واضح بین بی‌جاشده‌گانی که قصد برگشت و یا اقامت را دارند، باید وجود داشته باشد تا در زمینه، اقدامات صورت گیرد.

رییس‌جمهور غنی گفته است که کار روی طرح پروژه‌ی مسکن قابل استطاعت جریان دارد تا در زمینه‌ی اسکان بی‌جا شده‌گان داخلی، حکومت اقدام کند.

دکمه بازگشت به بالا