غنی: کابل با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل شود

۸صبح، کابل: رییس جمهور غنی به وزارت تحصیلات عالی هدایت داده است تا چند مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست را در ولایت‌های کشور ایجاد کند. آقای غنی روز پنج‌شنبه (اول سنبله) در دیدار با اعضای مرکز تحقیقات ملی آب و اداره‌ی حفاظت از محیط زیست گفته است: «کابل باید با مدیریت آب و زمین به شهر امید بدل شود.»

در خبرنامه‌ی دفتر رسانه‌های ریاست ‌جمهوری آمده است که رییس جمهور به آقای عبدالتواب بارکرزی، معین علمی ‌وزارت تحصیلات عالی هدایت داده است که چند مرکز تحقیقات ملی آب و محیط زیست را در ولایت‌های کشور ایجاد کند و به زودترین فرصت روی تشکیل این مرکز کار آغاز شود تا بودجه‌ی آن از طریق وزارت مالیه اجرا  و همچنان بودجه‌ی مراکز ولایتی در بودجه‌ی سال آینده گنجانده شود.

رییس‌ جمهور افزود: «مردم افغانستان می‌خواهند حرکت سریع و واقعی‌ای را در خصوص مهار آب‌ها و تحفظ سرحدات دریاها و ترمیم آن مشاهده کنند.» هم‌چنان آقای غنی از گروه مرکز تحقیقات ملی آب خواسته است تا تحقیق و ارزیابی همه‌‌جانبه‌ای در مورد دریای کابل انجام دهند.

آقای غنی پیش از این گفته بود که مشکل کم‌آبی کشور در آینده‌ی نزدیک برطرف خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا