ریاست عمومی پاسپورت: سر از فردا پاسپورت در مرکز تنها از طریق فورم آنلاین توزیع می‌شود

۸صبح، کابل: عالم‌گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت حکومت سرپرست طالبان گفته است به منظور جلوگیری از ازدحام و تکلیف مردم، پس از این توزیع پاسپورت تنها از طریق فورم آنلاین صورت می‌گیرد.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان روز جمعه، ۳ جدی، به نقل آقای حقانی تصریح کرده است که وبسایت ریاست عمومی پاسپورت باز است و متقاضیان می‌توانند فورم آنلاین پاسپورت را از این طریق خانه‌پری کنند.

او تاکید کرده است که پس از این عرایض ورقی و سفارش‌خط پذیرفتنی نیست و این ریاست تنها به دارنده‌گان فورم آنلاین حکم توزیع پاسپورت صادر می‌کند.

قرار است که این روند سر از فردا تطبیق شود و از مراجعه‌کننده‌گان خواسته شده است که مطابق این پالیسی رفتار کنند.

پیش از این ریاست عمومی پاسپورت حکومت سرپرست طالبان به رویت عریضه متقاضیان نیز حکم پاسپورت صادر می‌کرد که سبب ازدحام شده بود.

این ریاست پیش‌تر اعلام کرد که باشنده‌گان هر ولایت برای دریافت پاسپورت تنها به آمریت پاسپورت همان ولایت مراجعه کند و هم‌چنان روزانه تنها ۵۰۰ تن می‌توانند فورم پاسپورت را در مرکز خانه‌پری کنند.

دکمه بازگشت به بالا