از فروش آب تا بحران خشک‌سالی؛ مزارع نیمروز خشک شده است

۸صبح، نیمروز

نیمروز امسال با بحران کم‌آبی مواجه است و این مشکل باعث شده است که مزارع کشاورزان از بین برود.

خشک‌سالی امسال دامن مردم نیمروز را گرفته و کشت و زراعت آن‌ها را از بین برده است. کسانی که با هزاران امید بیل زده‌ و تخم کاشته‌اند، اکنون زحمت‌های‌شان را بی‌حاصل می‌بینند.

دهقانان نیمروزی می‌گویند که بعد از سال‌ها، دوباره دل به زراعت بسته و دار‌و‌ندار خود را هزینه کرده‌اند، اما خشک‌سالی و کم‌آبی در این ولایت «کمر آن‌ها را شکسته است».

گل‌احمد، یکی از کشاورزان نیمروزی، می‌گوید که بعد از چندین سال دوباره به زراعت روی آورده و پول دست‌داشته‌اش را به ضمیمه مبلغی که قرض گرفته، روی زراعت سرمایه‌گذاری کرده است. او می‌افزاید که افتتاح بند کمال خان، برای همه دهقانان نیمروزی یک نوید بود تا از ذخیره آب آن بتوانند مزارع‌شان را آبیاری کنند. این دهقان نیمروزی گفت: «نیمی از زمین‌هایم را گندم کشت کردم و نیم دیگر را پالیز؛ اما خشک‌سالی و بی‌آبی این مزارع را نیست و نابود کرد.»

گل‌احمد می‌گوید که وقتی باران زیاد نبارید، آن‌ها به ذخیره آب سد کمال خان چشم دوختند، اما هنوز فصل استفاده از آب بند فرا نرسیده بود که طالبان آن را «به کشور همسایه فروختند».

او می‌گوید پس از این‌که طالبان این آب را به ایران فروختند، او مجبور شد به کندن چاه روی بیاورد. این کشاورز نیمروزی می‌افزاید که با وجود حفر چاه برمه‌ای‌، آب کافی برای کشت و زراعت تامین نتوانسته و مجبور شده بین مزارع گندم و پالیز خود انتخاب کند. او پالیزها را انتخاب می‌کند و گندم‌هایش خشک می‌شود.

گل‌احمد می‌گوید هنوز هفته‌ای نگذشته است که برای پالیزها نیز آب کافی وجود ندارد و گمان می‌کند آن‌ها را نیز از دست بدهد. او با ارسال تصاویری می‌گوید که کشت‌های پالیزی‌اش نیز در آستانه خشکیدن است.

شماری دیگر از کشاورزان نیمروزی نیز می‌گویند که امسال تمام مزارع آن‌ها نا‌بود شده است. این کشاورزان می‌افزایند که آن‌ها به امید بند کمال خان به زراعت روی آورده‌اند، اما تمام سرمایه و سرمایه‌گذاری‌شان نابود شده و از بین رفته است. به گفته آن‌ها، خشک‌سالی از طرفی و رها‌سازی آب سد کمال خان به سوی ایران از طرف دیگر، کمر دهقانان نیمروزی را شکسته است.

با وجودی که طالبان در زمان رهاسازی ذخیره آبی بند کمال خان به سمت ایران، به کشاورزان نیمروز وعده داده بودند که در فصل آبیاری مزارع‌شان می‌توانند از آب بند کجکی هلمند استفاده کنند؛ اما این وعده عملی نشده است. به گفته کشاورزان، مسوولان بند کجکی نیز به آن‌ها اجازه استفاده از آب این بند را نداده‌اند.

خواستیم در این مورد از مسوولان طالبان نظر بگیریم، اما این گروه هیچ‌گاهی در چنین مواردی پاسخگو نیست.

دکمه بازگشت به بالا