ادعای جبهه آزاده‌گان: هفت طالب را در ایست‌ بازرسی کمپنی شهر کابل کشته‌ایم 

۸صبح، کابل: جبهه آزاده‌گان ادعا می‌کند که نیروهای این جبهه بر یک ایست‌ بازرسی طالبان در کابل حمله کرده‌اند.

این جبهه با فرستادن خبرنامه‌ای با روزنامه ۸صبح، مدعی شده که این حمله پنج‌شنبه‌شب، ۸ ثور، بالای ایست بازرسی کمپنی شهر کابل انجام شده است.

در خبرنامه ذکر شده است که در نتیجه این حمله هفت طالب کشته شده و تمامی تجهیزات نظامی آنان به دست نیروهای جبهه آزاده‌گان افتاده است.

خبرنامه افزوده که در این درگیری به نیروهای جبهه آزاده‌گان آسیبی نرسیده است.

طالبان تاکنون در مورد این ادعا چیزی نگفته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا