پنج‌ سال برای زنان

درانی جاوید وزیری٫ معاون سخنگوی رییس جمهور

حکومت افغانستان پیوسته به تعهداتش مبنی بر تأمین حقوق زنان و افزایش مشارکت آنان در حکومت‌داری، عمل کرده است. حضور فعال زنان در دولت و اجتماع، از اولویت‌های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است. زنان، جوانان و شایسته‌هایی که کم‌تر از نشانی گروه‌های سیاسی و قومی به دولت راه یافته‌اند، از قشرهای مورد نظر رییس جمهور بوده‌ که در پنج‌ سال پسین، حمایت و پشتی‌بانی شده‌اند.

چنان‌که شاهد صحبت‌ها و اقدام‌های عملی رییس جمهور از سخنرانی در سازمان ملل تا تعیین شماری از وزیران، معینان، سفیران، معاونان والی‌ها و اداره‌های مستقل در پنج‌ سال گذشته بوده‌ایم، رییس جمهور همواره بر نقش فعال زنان و کشیدن آن‌ها از حاشیه به متن، تأکید داشته است.

حضور رولا غنی/ بی‌بی‌گل، بانوی نخست کشور، در کنار رییس جمهور‌، نکته‌ای درخور ستایش است که باورمندی رییس جمهور به نقش فعال و تأثیر‌گذار زنان در جامعه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را تداعی می‌کند.

حکومت وحدت ملی در پنج ‌سال پسین، اسناد مهمی چون استراتژی ملی مبازره با خشونت علیه زنان و طرح پلان تطبیقی آن، استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان و طرح پلان تطبیقی آن، انفاذ مقرره‌ منع آزار و اذیت زنان با نشر در جریده رسمی و ده‌ها مورد دیگر را تصویب و اجرایی ساخته است.

به ابتکار بانوی اول، برای نخستین ‌بار در پنج‌ سال اخیر سه سمپوزیم به راه انداخته شده است. افغانستان میزبان سومین سمپوزیم سراسری توان‌مندی زنان در افغانستان بود که این سمپوزیم برای اولین بار اجندای بسیار مشخص و عملی را برای پیش‌رفت زنان در سال‌های آینده طرح کرد.

همین‌گونه، حکومت به منظور اجرای قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر گسترش نقش زنان در پروسه‌ صلح و زدودن جنگ و خشونت، پلان عمل حکومت افغانستان را ترتیب کرده و به اجرا گذاشته است.

 

پالیسی ‌عامه ویژه‌ی زنان

حکومت وحدت ملی در پنج ‌سال پسین، اسناد مهمی چون استراتژی ملی مبازره با خشونت علیه زنان و طرح پلان تطبیقی آن، استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان و طرح پلان تطبیقی آن، انفاذ مقرره‌ منع آزار و اذیت زنان با نشر در جریده رسمی و ده‌ها مورد دیگر را تصویب و اجرایی ساخته است. هم‌زمان با این‌ها و به منظور حمایت سیاسی رهبری دولت، کمیته‌ی جندر و امور زنان در جنب کابینه‌ی حکومت تشکیل شده است که هدف آن گسترش نقش زنان در تصویب قوانین و پالیسی‌های مربوط به زنان است.

 

توان‌مند‌سازی سیاسی و اجتماعی

اشتراک فعال زنان در عرصه‌ی سیاسی، یکی از دست‌آورد‌های مهم حکومت به شمار می‌رود که می‌تواند به زنان افغانستان نوید‌بخش باشد. به گونه‌ی نمونه، می‌توان از ایجاد انجمن زنان دیپلمات افغان به منظور حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، اشتراک زنان در نشست‌های حاشیه‌ای زنان در کنفرانس بروکسل و اجلاس کمیسیون زنان در نیویارک یاددهانی کرد. همین‌گونه، افغانستان برای بار نخست در تاریخ خویش شاهد حضور و فعالیت گسترده‌ی یک سفیر زن در سازمان ملل متحد و شماری از زنان در برخی از سفارت‌خانه‌های افغانستان مقیم کشورهای بیرونی است.

 

توان‌مند‌سازی اقتصادی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ایجاد شده است که از این طریق اضافه‌تر از ۱۴۰۰ بانوی متشبث افغان با سرمایه‌گذاری ۶۸ میلیون دالر برای بیش از ۴۵ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند. همین‌گونه، در چارچوب اتاق یادشده، طرح صندوق وجهی خلاق برای سکتور خصوصی و جامعه مدنی جهت توان‌مند‌سازی زنان تدوین شده که بیش از ۲۲۰ هزار زن در مرکز و ولایات از آن مستفید شده‌اند.

 

حضور فعال در نهادهای عدلی و قضایی

افزایش شمار قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن در محاکم، سبب تغییر مثبت در باورهای منفی علیه زنان شده و تبعیض جنسیتی را نیز کاهش داده است. استخدام بیش از ۲۷۰ خانم به حیث قاضی در استره‌محکمه که از آن جمله ۲۲ درصد در بست‌های ارشد ایفای وظیفه کرده و تعدادی از محاکم را نیز رهبری می‌کنند، یکی از تغییرات زنده و مثبت در عرصه‌ی قضایی به شمار می‌رود.

افزایش ۲۲ در‌صدی کارمندان زن در اداره لوی‌سارنوالی شامل ۵۱۰ سارنوال زن، یک معاون و ۱۳ زن به حیث رییس در بخش‌های مختلف‌، عضویت چهار زن در شورای عالی لوی‌سارنوالی، موجودیت سارنوالان زن در ۳۲ ولایت و در بعضی از ولسوالی‌ها، ایجاد مرستیالی منع خشونت در لوی‌سارنوالی، ایجاد کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات، ایجاد محاکم ویژه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان در مرکز به سطح ابتدایی، استیناف و تمیز و ده‌ها مورد دیگر است که تعهد حکومت در راستای تقویت نقش زنان در نهادهای عدلی و قضایی را نشان می‌دهد.

 

تعلیم و تربیه

در حال حاضر اضافه‌تر از ۲۸ درصد از زنان کشور با‌سواد اند که از آن جمله ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دختر افغان به مکتب می‌روند که حدود ۴۰ درصد تمام شاگردان مکتب‌های افغانستان را تشکیل می‌دهند. شمار معلمان زن در معارف، طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۲۰ هزار نفر بوده که تعداد مجموعی آن اکنون به ۷۱ هزار رسیده است. 

با توجه به آن‌چه بیان شد، دست‌آورد‌ها کافی نبوده و حکومت افغانستان به شکل خسته‌گی‌ناپذیر می‌کوشد تا این دست‌آوردها در سال‌های پیش‌رو گسترش یابد و جایگاه زنان بیش‌تر از پیش نهادینه شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن