کتاب رهنمود ایمنی برای خبرنگاران افغان چاپ شد

رهنمود ایمنی و مصونیت خبرنگاران، که در این اواخر توسط کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، با استفاده از منابع معتبر ملی و بین المللی تهیه گردیده است، رسماً توسط نماینده‌ی کمیته به دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه کابل تسلیم داده شده.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن