یافته‌های دو نظرسنجی تازه: بیش از ۸۰ درصد افغان‌ها از آموزش زنان حمایت می‌کنند

عبدالاحمد حسینی

یافته‌های دو نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ذهنیت‌ اکثر مردم نسبت به آموزش زنان تغییر کرده است. بر اساس این دو نظر‌سنجی، بیش از ۸۰ درصد مردم از آموزش و حضور زنان در رسانه‌ها حمایت کرده‌اند. در تازه‌ترین نظرسنجی که از سوی بنیاد آسیا به نشر رسیده، گفته شده است که ۸۶.۶ درصد مردم با آموزش زنان موافق‌اند. هم‌زمان با این، نظر‌سنجی‌ای که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، نشان می‌دهد که ۸۰ درصد مردم طرف‌دار تعلیم و تحصیل زنان و هم‌چنان حضور آنان در رسانه‌ها و فضای عمومی هستند.

بنیاد آسیا روز سه‌شنبه،‌ دوازدهم قوس، پانزدهمین نظرسنجی سالانه افکار عامه در افغانستان در زمینه‌های صلح، امنیت، اقتصاد، فساد اداری، عدالت،‌ مصالحه با طالبان، دسترسی به اطلاعات، نقش زنان، حکومت‌داری و مشارکت سیاسی را به نشر رساند. در این نظرسنجی با ۱۷ هزار و ۸۱۲ تن در ۳۴ ولایت کشور گفت‌وگو شده است. از این میان ۵۱ درصد اشتراک‌کننده‌گان را مردان، ۴۹ درصد اشتراک‌کننده‌گان را زنان، ۸۲ درصد پاسخ‌دهنده‌گان را جمعیت روستایی و ۱۸ درصد دیگر را خانواده‌های شهری تشکیل می‌دهند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان تأیید فرصت‌های آموزشی برای زنان نسبت به گذشته سیر صعودی داشته است. براساس این یافته‌ها ۸۶.۶ درصد مردم که در این نظرسنجی اشتراک کرده‌اند، گفته‌اند که از آموزش زنان حمایت می‌کنند. این در حالی است که در سال گذشته، ۸۴ درصد مردم گفته بودند که با آموزش زنان موافق‌اند. هم‌چنان پاسخ‌دهنده‌گان در مورد این‌که زنان باید از فرصت‌های آموزشی برابر با مردان برخوردار باشند، زنان بیش‌تر از مردان ابراز موافقت کرده‌اند. در این نظر‌سنجی ۵۰.۶ درصد زنان به این باور بوده‌اند که زنان و مردان باید در زمینه آموزش از حقوق مساوی برخور‌دار باشند، در حالی که ۴۰.۳ درصد مردان با این دیدگاه موافق بوده‌اند.

هم‌زمان با این انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیز یک نظر‌سنجی را در ۳۴ ولایت کشور انجام داده است. در این نظرسنجی که با یک‌هزار و ۵۰۰ نفر مصاحبه شده‌ است، تعداد زیادی‌ از آن‌ها از موافقت‌شان با آموزش و حضور زنان در رسانه‌ها سخن گفته‌اند. در این نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آمده است که ۸۰ درصد شهروندان کشور گفته‌اند که مخالف آموزش و حضور زنان در رسانه‌ها و فضای عمومی نیستند. این نظرسنجی تا هنوز به ‌گونه‌ی رسمی همه‌گانی نشده و قرار است که در آغاز سال آینده میلادی (ماه جنوری) همه‌گانی شود.

هم‌چنان یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که دیدگاه مردم نسبت به فرصت‌های شغلی زنان در بیرون از خانه نیز تغییر کرده‌ است. براساس این یافته‌ها، ۷۶ درصد مردم در پاسخ به این پرسش که «آیا با کارکردن زنان در بیرون از خانه موافق‌ هستید»، گفته‌اند که از کارکردن زنان در بیرون از خانه حمایت می‌کنند. این درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. در سال گذشته میلادی، ۷۰.۳ درصد مردم با کارکردن زنان در بیرون از خانه موافق بوده‌اند. با این حال ۲۴ درصد مردم در این نظر‌سنجی با کارکردن زنان در بیرون از خانه مخالفت کرده‌اند. این طیف گفته‌اند که به دلایل مناسب نبودن شرایط، نیاز نداشتن برای کار زنان در بیرون از خانه، خلاف قوانین اسلامی و بد بودن وضعیت امنیتی، با کار کردن زنان در بیرون از خانه موافق نیستند.

علاوه بر این در نظر‌سنجی‌ای که این نهاد روی پوشش زنان انجام داده است، برقع هنوز هم از دیدگاه پاسخ‌دهنده‌گان مناسب‌ترین پوشش برای زنان در فضای عموی انتخاب شده است. در این نظرسنجی ۳۲.۱ درصد مردم گفته‌اند که برقع پوششی مناسب برای زنان در انظار عمومی است. به همین ترتیب، پاسخ‌دهنده‌گان ۲۷.۶ درصد نقاب، ‌۱۴.۱ درصد چادر، ۱۷.۹ درصد حجاب چسب، ۷.۶ درصد حجاب آزاد و ۰.۷ درصد «بدون روی» را به ‌عنوان پوشش‌های مناسب انتخاب شده‌اند.

 

۸۸ درصد شهروندان از گفت‌وگوهای صلح حمایت می‌کنند

در همین حال یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که خوش‌بینی مردم نسبت به گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان افزایش یافته است. براساس این نظرسنجی، ۸۸.۵ درصد شهروندان کشور گفته‌اند که از مذاکرات صلح با گروه طالبان حمایت می‌کنند. هم‌چنان در این نظرسنجی آمده است که ۹.۷ درصد مردم با گفت‌وگوهای صلح مخالفت کرده‌اند که تقریباً نصف این افراد نتوانسته‌اند دلیل مخالفت‌شان نسبت به ‌گفت‌وگوهای صلح را بیان کنند. یک سوم کسانی ‌که با پروسه صلح مخالفت کرده‌اند، دلیل مخالفت‌شان را بدترشدن جنگ، تلف شدن بیش‌تر مردم، مفید نبودن، ظالم بودن طالبان و فاسد بودن این گروه عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر یافته‌های این نظر‌سنجی نشان می‌دهد که خوش‌بینی مردم در مورد مصالحه با طالبان نیز افزایش یافته است. براساس این گزارش، ۶۴ درصد از مجموع اشتراک‌کننده‌گان گفته‌اند که مصالحه با گروه طالبان امکان‌پذیر است، در حالی ‌که در سال گذشته ۵۳ درصد مردم شهروندان گفته بودند که مصالحه با این گروه امکان دارد.

از سوی دیگر، شماری از اشتراک‌کننده‌گان در این نظرسنجی آزادی بیان و مطبوعات، حکومت قوی مرکزی و قانون اساسی را خطوط سرخ‌شان دانسته‌اند که باید در گفت‌وگوهای صلح حفظ شوند.

در عین حال در نظرسنجی‌ای که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، حفظ نظام جمهوری و قانون اساسی از جمله مواردی یاد شده که نباید در گفت‌وگوهای صلح معامله شوند. در این نظرسنجی آمده است که ۶۸ درصد از مجموع اشتراک‌کننده‌گان از نظام جمهوری حمایت کرده‌اند. هم‌چنان ۶۷ درصد گفته‌اند که با نظام امارت اسلامی طالبان مخالف‌اند. در این نظرسنجی هم‌چنان آمده است که شهروندان کشور با حکومت سبک طالبانی برای افغانستان مخالف‌اند و نمی‌خواهند که حکومت طالبان برگردد و پولیس مذهبی بر زنده‌گی روزمره‌ی آن‌ها نظارت داشته باشد.

مطابق خلاصه نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که به دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، اکثر شهروندان کشور طرف‌دار نظام دموکراسی انتخاباتی برای افغانستان هستند. ۸۰ درصد شهروندان کشور در این نظرسنجی به این باور اند که رییس دولت باید در یک انتخابات سراسری و مستقیم از سوی شهروندان کشور برگزیده شود و به تمام شهروندان پاسخگو باشد.

 از سوی دیگر اما شمار کسانی که در مدرسه‌های دینی درس خوانده و تمایل نسبی به ایده‌های طالبانی دارند، معتقد اند که نظام انتخاباتی که در آن رییس دولت با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود، برای افغانستان مناسب نیست.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که شمار کسانی که باور دارند افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود، دو درصد در مقایسه به سال پار میلادی افزایش یافته‌ است.

 

طالبان نزدیک به ۷۰ درصد تهدید امنیتی ایجاد می‌کنند

یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف مسلح و دزدان، امنیت محلات زنده‌گی مردم را تهدید می‌کنند. در این نظر‌سنجی آمده است که طالبان ۶۸.۹ درصد برای شهروندان کشور تهدیدات امنیتی ایجاد می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی، طالبان در مناطق روستایی ۷۵.۹ درصد و در مناطق شهری ۳۷.۲ درصد منبع تهدیدات امنیتی عنوان شده‌اند.

هم‌چنان ۳۷.۶ درصد از مجموع پاسخ‌دهنده‌گان در ا ین نظرسنجی، گروه‌هایی را که دست به جرایم، از جمله دزدی می‌زنند، به عنوان تهدید دیگر در محلات‌شان یاد کرده‌اند. این رقم در سال گذشته ۲۴.۹ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته، ۵۰ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، در این نظرسنجی گفته شده است که تهدیدات گروه داعش نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته و رکود در توانایی این گروه را نشان می‌دهد. در این نظرسنجی، پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که محلات‌شان با تهدید ۱۲.۴ درصدی گروه داعش روبه‌رو است.

علاوه بر این، یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان همدردی مردم با گروه طالبان کاهش یافته است. در این نظرسنجی آمده است، شماری کسانی که نسبت به این گروه دلسوزی ندارند، در مقایسه با سال گذشته ۳ درصدی یافته است. سال گذشته شمار کسانی که نسبت به این گروه احساس همدردی نداشتند، ۸۲.۴ درصد بود، در حالی که امسال این رقم به ۸۵.۱ درصد افزایش یافته است. در همین حال در این نظرسنجی آمده است که ۱۳.۴ درصد مردم با گروه طالبان همدردی و نسبت به این گروه دلسوزی دارند.

 

۵۸ درصد افغان‌ها فکر می‌کنند که افغانستان در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

مطابق یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا، ۵۸.۲ درصد اشتراک‌کننده‌گان به این باور اند که افغانستان در مسیر درستی در حرکت نیست. این در حالی است که سال گذشته ۶۱.۳ درصد از شهروندان معتقد بودند که افغانستان در مسیر درست به پیش‌ نمی‌رود. با این حال این اشتراک‌کننده‌گان علت بدبینی‌شان را ۷۴.۷ درصد نا‌امنی، ۴۱.۵ درصد مشکلات اقتصادی، ۳۱.۱ درصد حکومت‌داری ضعیف، ۶.۶ درصد مداخلات خارجی و ۴.۶ درصد بی‌عدالتی و نگرانی‌های حقوق بشری عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر، یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۶.۱ درصد اشتراک‌کننده‌گان معتقد اند که افغانستان در مسیر درست در حرکت است و نسبت به آینده خوش‌بینی دارند. این رقم در سال گذشته ۳۲.۸ درصد بود. شمار کسانی ‌که باور دارند افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ۵۵.۷ درصد امنیت را یگانه دلیل برای خوش‌بینی نسبت به آینده عنوان کرده‌اند. به همین ترتیب ۴۸.۶ درصد ساخت‌وساز، ۲۴.۲ درصد حکومت‌داری خوب، ۱۴ درصد بهبود وضعیت حقوق بشری و ۱۴ درصد بهبود وضعیت اقتصادی را از جمله عواملی گفته‌اند که سبب خوش‌بینی‌شان به آینده شده و فکر می‌کنند که افغانستان در مسیر درستی حرکت می‌کند.

براساس یافته‌های این نظرسنجی، ترس از امنیت شخصی امسال ۳ درصد افزایش یافته است. در این نظرسنجی ۷۴.۵ درصد اشتراک‌کننده‌گان گفته‌اند که از امنیت جان‌شان نگران‌اند.

 

افزایش مهاجرت

نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که امسال میزان تمایل به ترک افغانستان افزایش یافته است. براساس یافته‌های این نظرسنجی، ۳۷.۹ درصد اشتراک‌کننده‌گان در این نظرسنجی تمایل به ترک افغانستان دارند. این در حالی است که سال گذشته این رقم به ۳۶.۸ درصد می‌رسید.

با این حال شمار کسانی ‌که تمایل به ترک افغانستان دارند، نا‌امنی را بزرگ‌ترین عامل برای ترک کشور یاد کرده‌اند. بیش از سه چهارم کسانی که گفته‌اند افغانستان را ترک خواهند کرد، نا‌امنی را دلیل آن عنوان کرده‌اند. با این حال، ۵۱ درصد بی‌کاری و ۲۸.۴ درصد ضعف حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد، بی‌عدالتی و قیمتی را از جمله دلایل ترک کشور یاد کرده‌اند.

علاوه بر دلیل‌های ذکر شده، بودن یک عضو خانواده در خارج از کشور نیز روی تصمیم ترک افغانستان اثر‌گذار بوده است. براساس یافته‌های این نظرسنجی، ۳۹.۲ درصد اشتراک‌کننده‌گان گفته‌اند که یکی از نزدیکان یا دوستان‌شان در خارج زنده‌گی‌ می‌کند و به همین دلیل تمایل به ترک افغانستان دارند.

 

افزایش بی‌باوری مردم به کمیسیون مستقل انتخابات

در همین حال یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که هرچند میزان رضایت و باور مردم نسبت به حکومت افزایش یافته است، اما اعتماد و باور مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات کاهش یک درصدی پیدا کرده است. در این نظر‌سنجی آمده است که میزان اعتماد مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات از ۴۳.۳ درصد در سال گذشته، به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی پایین آمده است.

از سوی دیگر، میزان رضایت مردم از کارکرد حکومت در سطوح مختلف به صورت مداوم و در طول پنج سال گذشته افزایش یافته است. در این نظرسنجی آمده است که ۶۵.۷ درصد شهروندان به این باور اند که حکومت وحدت ملی کارش را به ‌گونه‌ی درست انجام داده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم به ۵۹.۶ درصد می‌رسید. با این حساب میزان رضایت مردم از حکومت وحدت ملی ۶ درصد افزایش یافته است.

 

آزادی رسانه‌ها نباید محدود شود

هم‌زمان با این یافته‌های نظرسنجی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که اکثر شهروندان کشور از محدود شدن آزادی بیان و رسانه‌ها نگرانی دارند. در نظرسنجی‌ای که از سوی این انستیتوت انجام شده است، اکثر پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که حکومت باید تنوع اجتماعی‌ـ‌فرهنگی را به رسمیت بشناسد و هم‌چنان از حقوق و آزادی‌های سیاسی و فردی شهروندان حراست کند. براساس این نظرسنجی، ۸۷ درصد پاسخ‌دهنده‌گان گفته‌اند که حکومت باید تنوع فرهنگی و برابری حقوق شهروندان را صرف نظر از تعلقات قومی، زبانی،‌ سیاسی و جنسیتی آن‌ها به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. علاوه بر این، در این نظرسنجی آمده است که ۶۰ درصد پاسخ‌دهنده‌گان از حکومت خواسته‌اند که فعالیت‌های رسانه‌های آزاد و غیردولتی را محدود نکند.

در عین حال یافته‌های نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که رسانه‌ها غنی‌ترین منابع اطلاعات شهروندان به حساب می‌آیند. براساس این نظرسنجی، ۵۵.۵ درصد شهروندان اطلاعات‌شان را از طریق تلویزیون، ۲۲.۹ درصد از طریق رادیو و ۱۴.۴ درصد از طریق انترنت به دست می‌آورند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن