افشای تخلفات مالی نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی

روزنامه‌ی‭ ‬۸صبح‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬گزارش‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مصارف‭ ‬مالی‭ ‬نامزدان‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کارزارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬تهیه‭ ‬شده،‭ ‬دست‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬نامزدان‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پیکارهای‭ ‬انتخاباتی،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬ارایه‌ی‭ ‬گزارش‭ ‬ناقص‭ ‬به‭ ‬کمیسیون،‭ ‬مصارف‭ ‬زمان‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬انتخاباتی‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬درست‭ ‬گزارش‭ ‬نداده‌اند‭.‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬۱۵۸‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬نامزدان‭ ‬انتخابات‭ ‬پارلمانی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‌شان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬پول‭ ‬مصرف‭ ‬کرده‌اند‭. ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬هزینه‌‭ ‬در‭ ‬کارزارهای‭ ‬انتخاباتی‭ ‬را‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬افغانی‭ ‬تا‭ ‬۲‭.‬۳‭ ‬میلیون‭ ‬افغانی‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬بررسی‌های‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬مالی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نامزدان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مصارف‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‌شان‭ ‬ارایه‭ ‬شده،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬نامزدان‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬پول‭ ‬خرج‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬‮«‬تخطی‭ ‬انتخاباتی‮»‬‭ ‬دانسته‭ ‬می‌شود‭.‬

مسوولان‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬می‌گویند،‭ ‬فهرست‭ ‬افراد‭ ‬خاطی‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مسوولان‭ ‬کمیسیون‭ ‬شکایت‌های‭ ‬انتخاباتی‭ ‬شریک‭ ‬ساخته‌اند‭. ‬چون‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬این‭ ‬کمیسیون،‭ ‬رسیده‌گی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬از‭ ‬صلاحیت‌های‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬است‭. ‬کمیسیون‭ ‬شکایات‭ ‬هم‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬بررسی‌هایش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

گزارش‭ ‬مصارف‭ ‬مالی‭ ‬نامزدان

گزارش‭ ‬عمومی‭ ‬مصارف‭ ‬امور‭ ‬مالی‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬نامزدان‭ ‬مجلس‭ ‬نماینده‌گان‭ ‬۳۳‭ ‬ولایت،‭ ‬کوچی‌ها‭ ‬و‭ ‬‮«‬هندوسکهـ‮»‬‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کاپی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬۲۵۶۵‭ ‬نامزد‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس،‭ ‬۱۵۸‭ ‬کاندید‭ ‬بیش‌تر‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‌شان‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‌اند‭.  ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬۱۳‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬ننگرهار،‭ ‬۱۲‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬بلخ،‭ ‬۱۱‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬خوست،‭ ‬۱۰‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬هرات،‭ ‬۹‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬کندز،‭ ‬۹‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬سرپل،‭ ‬۸‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬۸‭ ‬نامزد‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬هلمند‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‌شان‭ ‬پول‭ ‬خرج‭ ‬کرده‌اند‭.‬

مسوولان‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬می‌گویند،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬مالی‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬نامزدان‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬لایحه‭ ‬مبارزات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬نامزدان‭ ‬خاطی‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬رسماً‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬شکایات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬معرفی‭ ‬می‌شدند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دور‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬بیشتر‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معلومات‭ ‬بخش‭ ‬مالی‭ ‬دفترهای‭ ‬نامزدان‭ ‬انتخابات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬معاذالله‭ ‬دولتی،‭ ‬معاون‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اداری‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬می‌گوید،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬مرحله‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نامزدان‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬ارایه‭ ‬شده،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬مالی‭ ‬زمان‭ ‬انتخابات‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬نامزدان‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬بیش‌تر‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخاباتی‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬شناسایی‭ ‬شده‌اند‭.  ‬او‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬مصرف‭ ‬پول‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬ندادن‭ ‬گزارش‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬جزو‭ ‬تخلفات‭ ‬انتخاباتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬شکایات‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گزارش‭ ‬رسیده‌گی‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

نامزدانی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سقف‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬پول‭ ‬خرج‭ ‬کرده‌اند:

۳۴۳ نامزد گزارش نداده‌اند

از سویی این گزارش کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد که ۳۴۳ نامزد هیچ وقعی به قانون ننهاده و گزارش مالی‌شان را به کمیسیون مستقل انتخابات نداده‌اند.

این در حالی است که بر اساس طرزالعمل، این کمیسیون تمام نامزدان انتخابات پارلمانی موظف‌اند تا اولین گزارش مبارزات انتخاباتی‌شان را در روزهای ۱۱ تا ۱۳ شروع مبارزات انتخاباتی ارایه دهند و دومین گزارش‌شا ن نیز باید در ۴۸ ساعت پیش از دوره سکوت داده شود. اما ۱۴۲ نامزد در کابل، ۲۹ نامزد در کندز، ۲۲ نامزد در ننگرهار، ۲۳ نامزد در فراه، ۱۲ نامزد در قندهار و… گزارش مالی‌شان را به کمیسیون مستقل انتخابات نداده‌اند.

ندادن گزارش مالی از سوی این شمار نامزدان، شک و تردیدهای زیادی را برای نهادهای ناظر انتخاباتی ایجاد کرده است. مسوولان این نهادها می‌گویند که «این نامزدان از همین اکنون برای نقض قوانین آستین برزده‌اند». مسوولان این نهادها کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این زمینه مقصر می‌دانند. با این حال اما مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که فهرست این نامزدان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده‌اند و این نهاد باید اقدام کند.

گزارش ناقص

این گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، هم‌چنان نشان می‌دهد که ۱۹۱۱ کاندید، «گزارش ناقص» از جریان مبارزات انتخاباتی‌شان را به این کمیسیون داده‌اند. ۶۵۴ نامزد در کابل، ۸۶ نامزد در هلمند، ۷۸ نامزد در ننگرهار، ۶۹ نامزد در ولایت بلخ، ۶۹ نامزد در ولایت بغلان، ۸۸ نامزد در قندهار، ۷۲ نامزد در پکتیا و ۵۹ نامزد در فاریاب، گزارش مالی زمان کارزارهای انتخاباتی‌شان را به صورت ناقص به کمیسیون مستقل انتخابات داده‌اند. در دیگر ولایت‌ها نیز شماری از نامزدان نتوانسته‌اند گزارش مالی‌شان را به صورت درست در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات کشور قرار دهند.

ثبت نکردن دارایی

در حالی که مطابق به قانون و لوایح انتخاباتی، یک نامزد در زمان نام‌نویسی و جریان مبارزات انتخاباتی باید دارایی‌هایش را ثبت کند، اما مطابق به گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، ۲۳۱ نامزد انتخابات دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند.

 ۶۲ نامزد دیگر اما مصارف زمان مبارزات انتخاباتی‌شان بیش‌تر از دارایی ثبت شده‌شان بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات خود نیز در این زمینه کم‌کاری کرده و نتوانسته به لحاظ قانونی، نامزدان را به گزارش‌دهی و ثبت دارایی‌های‌شان ملزم سازد.

برای شرح بیش‌تر به این شکل مراجعه کنید:

در‭ ‬کنار‭ ‬این‌ها،‭ ‬مطابق‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬کمیسیون‭ ‬مستقل‭ ‬انتخابات،‭ ‬۴۲۷‭ ‬نامزد‭ ‬مساعدت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰هزار‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬دریافته‌اند‭. ‬هم‌چنان‭ ‬۳۵‭ ‬نامزد‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬حکمی،‭ ‬مساعدتی‭ ‬بیش‭ ‬از ‭ ‬۱۰۰هزار‭ ‬افغانی‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‌اند‭.‬

قوانین‭ ‬انتخاباتی‭ ‬افغانستان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رقمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬ذکر‭ ‬شد،‭ ‬مشروعیت‭ ‬داده،‭ ‬اما‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬منع‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

جزییات‭ ‬کامل‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬هم‌چنان‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬نامزد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کدام‭ ‬ولایت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حمایت‌ها‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬در‭ ‬شکل‭ ‬زیر‭ ‬خلاصه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

با این همه مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند، این گزارش را طی مکتوب شماره ۲۶۱ تاریخ ۲۲-۹-۱۳۹۷ با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان گذاشته‌اند و اکنون رسیده‌گی به آن، از مسوولیت‌های آنان است.

با این حال داکتر علی‌رضا روحانی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که قانون موارد تخلف از سقف تعیین شده مصرف را جرم‌انگاری کرده و هم‌چنان قانون، نامزدان را ملزم به گزارش‌دهی به موقع و درست به کمیسیون مستقل انتخابات ساخته است. او گفت که قانون کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی را نیز مکلف ساخته تا مواردی که تخلف شده، از لوایح مربوطه در ارتباط به مصارف انتخاباتی، بررسی و فیصله‌های لازم را در این زمینه صادر کند.

داکتر روحانی در ادامه علاوه کرد: «معاهداتی که برای ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده، مشخص است که شامل جریمه‌های معمولی و درصدی می‌شود. حتا ممکن است ]یک نامزد[ به خاطر عدم رعایت لوایح و طرزالعمل‌ها تا محرومیت و انفصال از وظیفه نیز پیش برود.»

با این حال دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مدعی شد که کمیسیون مستقل انتخابات، گزارش مصارف مالی نامزدان را با تاخیر به آنان فرستاده است و با آن هم کمیسیون شکایات انتخاباتی این گزارش را به بخش‌های مسوول داده تا آن را تحلیل و ارزیابی کنند و نتایجش را مشخص بسازند که بر اساس قوانین و مقررات، در مورد این افراد تصمیم گرفته شود.

«نظارت مالی نامزدان ضعیف بود»

از سویی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، کمیسیون مستقل انتخابات را در نظارت از امور مالی نامزدان مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید که ضعف این کمیسیون باعث شده است تا بسیاری از نامزدان متخلّف شناسایی نشوند. مسوولان فیفا مدعی‌اند که قوانین انتخابات در مورد نظارت از امور مالی نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی وضاحت کامل ندارد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این زمینه توجهی نکرده است. یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، گفت که میکانیزم‌های نظارتی از سوی کمیسیون در بسیاری موارد وجود ندارد. به عنوان نمونه او گفت که کمیسیون هیچ میکانیزم نظارتی در مورد منابع قانونی و غیرقانونی و این که یک نامزد از کدام نهاد بیرونی پول گرفته، در اختیار ندارد. او گفت که این خلاها یافته‌های این گزارش را می‌تواند با پرسش روبه‌رو سازد. او گفت که نهادهای ناظر انتخاباتی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی به دلیل این که میکانیزم‌های نظارتی در این عرصه تدوین نشد، نتوانستند که از مصارف مالی نامزدان نظارت کنند.

رییس اجرایی فیفا گفت که معلومات این نهاد نشان می‌دهد که از آن‌چه کمیسیون به عنوان سقف مصارف تعیین کرده بود، هزینه‌های مصارف نامزدان به مراتب از آن فراتر ‌رفته است. با توجه به این مورد یوسف رشید مدعی شد که آن‌چه نامزدان به کمیسیون مستقل انتخابات از امور مالی‌شان گزارش داده‌اند، غیرواقع‌بینانه است و ممکن است مصارف از حد گزارش شده، چندین مراتب بلندتر باشد.

یوسف رشید گفت که «قوانین نواقص داشت، یعنی آن طوری که باید واضح می‌بود، واضح نیست و نیازمند این است که وضاحت‌های بیش‌تری در آن به‌وجود بیاید. مخصوصاً مکلفیت‌هایی که برای نامزدان در رابطه با نحوه گزارش‌دهی، ثبت دارایی‌ها و حساب‌دهی و شفافیت در استعمال منابع‌شان وجود دارد، این وضاحت‌ها آن‌طوری که در کشورهای دیگر وجود دارد، در قوانین ما وجود ندارد».

 از سویی هم علی‌رضا روحانی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این که این گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در مورد هزینه‌های مالی نامزدان تا چی اندازه واقع‌بینانه است گفت که در مکتوب رسمی که از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون شکایات فرستاده شده به صراحت گفته شده رسانه‌های خبری که از منابع اصلی برای مستندسازی گزارش مالی نامزدان‌اند، همکاری لازم را نداشته‌اند. آقای روحانی با اشاره به این موارد گفت که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته که تمام ابعاد این قضیه را با تمام جزییات مشخص و مستندسازی کند.

پول گزاف و تبلیغات گسترده

روزنامه ۸صبح با آن که با شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی تماس گرفت و از آن‌ها در مورد هزینه‌های مالی‌شان در زمان کارزارهای انتخاباتی پرسش‌هایی را مطرح کرد، اما هیچ یک از نامزدان حاضر به ارایه‌ی جزییات نشدند. اما با این وجود، بسیاری از نهادهای ناظر در زمان پیکارهای انتخاباتی نامزدان از مصرف پول‌های گزاف توسط آن‌ها انتقاد کردند.

تبلیغات بسیار گسترده از سوی نامزدان که شامل نصب بلیبورد، نشر آگهی‌های بازرگانی در رسانه‌های تصویری و تهیه این آگهی‌ها توسط مؤسسه‌های تبلیغاتی از موارد عمده‌ای بود که هزینه‌های گزافی را روی دست نامزدان می‌گذاشت. در زمان کارزارهای انتخاباتی و در شهرهای بزرگ کشور، فضای شهر مملو از پوسترهای نامزدان بود و بر اساس آمارها آنان برای چاپ هر متر پوستر معادل ۳۰ تا ۱۰۰ دالر هزینه کردند. شهرداری کابل هم در آن زمان اعلام کرد که در کارزارهای انتخاباتی مجلس نماینده‌گان، بیش از دوونیم میلیون افغانی از نصب پوسترهای نامزدان درآمد کرده است.

در کنار این‌ها یکی از مصارف عمده دیگر نامزدان، تشکیل گردهم‌آیی‌ها در هتل‌ها بود. در شماری از گردهم‌آیی‌ها که غذا هم فراهم می‌شد، گاهی هزاران نفر شرکت می‌کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن