۱۲میلیون یورو برای آموزش سربازان بی‌سواد ارتش مصرف می‌شود

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی و معارف تفاهم‌نامه‌ی تطبیق برنامه سوادآموزی در ارتش را امضا کردند.

طبق این برنامه قرار است که ۱۲ میلیون یورو برای آموزش سربازان بی‌سواد ارتش در مدت چهار سال به مصرف برسد.

این تفاهم‌نامه میان منیره یوسف‌زاده، معاون وزارت دفاع ملی در امور آموزش و سردارمحمد رحیمی، معاون سوادآموزی وزارت معارف امضا شده است.

وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که معینیت سوادآموزی وزارت معارف از این برنامه نظارت می‌کند.

این برنامه از سوی اداره همکاری‌های بین‌المللی آلمان اجرا می‌شود. این اداره مکلف شده است که صنف‌های درسی را مطابق معیارهای تعریف‌شده با استادان واجد شرایط از خویشاوندان درجه‌ اول «شهدا، معلولان و متقاعدان» ارتش ایجاد کند.

وزارت دفاع ملی گفته است که طرح این برنامه از سوی وزارت دفاع ملی ارائه و تهیه شده بود. مأموریت حمایت قاطع از این برنامه حمایت مالی کرده است.

دکمه بازگشت به بالا