کمیسیون انتخابات به نامزدان: تا سه روز دیگر عکس‌های‌تان را بردارید

۸صبح، کابل: کمیسیون انتخابات روز سه شنبه (۱۳ سنبله) برای تمام نامزدان انتخاباتی که پیش از وقت کارزارهای انتخاباتی را آغاز کرده‌اند، هشدار داد که تا سه روز دیگر همه‌ی تبلیغات و عکس‌های‌شان را از شهر بردارند.

در خبرنامه‌ای که از سوی کمیسیون انتخابات نشر شده، آمده است: «سر از امروز تا سه روز دیگر (نامزدان انتخابات) وقت دارند تا به تبلیغات خویش پایان داده و به جمع‌آوری بلبوردها و مواد تبلیغاتی خویش بپردازند؛ در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

عکس از آرشیف

کمیسیون انتخابات همچنان از نامزدان و مردم خواست در صورتی که با چنین متخلفین در ولایت‌ها روبه‌رو شوند، به کمیسیون شکایات انتخایاتی خبر بدهند تا جلو تخلفات انتخاباتی گرفته شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو، پیش از آغاز تاریخ رسمی، کارزارهای انتخاباتی را آغاز و عکس‌های‌شان را به بهانه‌های مختلف در جاده‌ها و اماکن عمومی ‌نصب کرده‌اند.

دیدگاه are closed.