گزارش شماره ۲: تاریخ‌چه انتخابات در ایالت اکلاهامای امریکا

کیوان شکوری، روزنامه‌نگار

ایالت اکلاهاما در جنوب امریکا به مرکزیت شهر اکلاهاما سیتی از تاریخ نوامبر ۱۹۰۷ به عنوان چهل‌و‌ششمین ایالت به ایالات متحده امریکا پیوست. طبق آخرین سر‌شماری جمعیت این ایالت۳.۹۵۶.۹۷۱ تن است. بردپیت، بازیگر و تهیه‌کننده امریکایی، گوردن کوپر، فضا‌نورد امریکایی و گارث بروکس، خواننده سبک کانتری، از شخصیت‌های مشهور این ایالت می‌باشند.

از سال ۱۹۰۷ تا به امروز که سال ۲۰۲۰است، ۲۸ دوره انتخابات ریاست جمهوری امریکا در این ایالت برگزار شده است، که از این تعداد ۱۰ دوره حزب دموکرات و ۱۸ دوره حزب جمهوری‌خواه امریکا برنده انتخابات در این ایالت شده‌اند. نکته‌ای که باید درباره این انتخابات به آن اشاره کرد، این است که جمهوری‌خواهان از سال ۱۹۶۸ تا به امروز برنده هر ۱۳ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در این ایالت بوده‌اند.

در انتخابات داخلی سال ۲۰۱۶ برای تعیین کاندیدای نهایی از حزب جمهوری‌خواه، تدکروز با ۳۴.۴درصد آرا موفق به شکست دونالد ترمپ با ۲۸.۳درصد آرا در این ایالت شد.

در حزب دموکرات و برای تعیین کاندیدای نهایی برنی سندرز با کسب ۵۱.۹درصد آرا، موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۴۱.۵ درصدآرا در این ایالت شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ دونالد ترمپ با کسب ۶۰.۶درصد آرا موفق به شکست هیلاری کلینتون با ۳۳.۷ درصد آرا در این ایالت شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا هر‌کدام از کاندیداها از مجموع ۵۳۸ رای الکترال موفق به کسب ۲۷۰ الکترال بشود، برنده انتخابات است و رای الکترال ایالت اکلاهاما برای انتخابات ریاست جمهوری هفت است.

مراحل انتخابات ریاست جمهوری:

هر کس که در امریکا به دنیا آمده باشد و ۱۴ سال متوالی در امریکا زنده‌گی کرده باشد و حداقل ۳۵سال سن داشته باشد، می‌تواند در انتخابات نامزد شود. ولی اگر شخصی بخواهد از طرف حزبی نامزد شود، باید ابتدا در پروسه درون‌حزبی (انتخابات مقدماتی) آن حزب که طبق قوانیندرونی آن حزب است، شرکت کند که در صورت موفقیت در آن پروسه، به عنوان نامزد آن حزب معرفی می‌شود.

هر‌ایالت در مجلس سنا دارای دو سناتور استکه برای حداقل یک دوره شش‌ساله انتخاب می‌شوند و محدودیت دوره‌ای برای کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات ندارند.

برای شرکت در انتخابات سنا، نیاز به شرایط زیر است:

۱-  حداقل ۳۰ سال سن؛

۲-  دارا بودن حداقل ۹ سال تابعیت ایالات متحده امریکا؛

۳-  سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات.

از سال ۱۷۸۹ تا سال ۱۹۱۳ میلادی، سناتورهای هر ایالت توسط مجلس قانون‌گذاری همان ایالت انتخاب می‌شدند. از سال ۱۹۱۳ و با تصویب اصلاحیه هفدهم قانون اساسی، وظیفه انتخاب سناتورها بهطور مستقیم به شهروندان واگذار شد.

از سال ۱۹۰۷ تا این تاریخ یعنی۲۰۲۰ میلادی مردم اکلاهاما ۱۹ سناتور انتخاب کرده‌اندکه از این تعداد ۱۰ تن دموکرات و ۹ تن جمهوری‌خواه بوده‌اند و بعضاً بیش‌تر از یک دوره در این مقام بوده‌اند که برای نمونه می‌توان از سناتور J.w.Elmer از حزب دموکرات بین سال‌های۱۹۲۷-۱۹۵۱ با چهار دوره و یا سناتور Don Nickles از حزب جمهوری‌خواه بین سال‌های۱۹۸۱ الی۲۰۰۵ با چهار دوره سناتوری نام برد. جمهوری‌خواهان از سال ۱۹۹۴ برنده هر دو چوکی ایالت اکلاهاما در مجلس سنایامریکا می‌باشند. هم اکنون James Lankford  و  James M.Inhofe هر دو از حزب جمهوری‌خواه سناتورهای اکلاهاما هستند.

اعضای مجلس نماینده‌گان امریکا هر دو سال یکبار انتخاب می‌شوند و شرکت آن‌ها در این انتخابات نامحدود است. با توجه به جمعیت ایالت‌ها تعداد نماینده‌گان ایالت‌ها متفاوت است و هر ۱۰سال با سرشماری آماری تغییر می‌کند.

برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده‌گان نیاز به شرایط زیر است:

۱- حداقل ۲۵ سال سن؛

۲- دارا بودن حداقل هفت سال تابعیت ایالات متحده امریکا؛

۳- سکونت در ایالت مورد نظر در زمان برپایی انتخابات.

اکلاهاما قبل از پیوستن به امریکا، تحت‌الحمایه این کشور بود و به همین علت از سال ۱۸۹۰ میلادی دارای نماینده در مجلس نماینده‌گان امریکا می‌باشد.اما تا قبل از پیوستن به ایالات متحده امریکا، نمایندگان آن حق رای نداشتند. از سال ۱۸۹۰ الی۲۰۲۰ میلادی تعداد ۸۸ نماینده برای این ایالت انتخاب شده‌اند که بعضی مانند Frank Lucas  از حزب جمهوری‌خواه برای چند دوره متوالی از سال ۱۹۹۴ تا کنون در این مقام می‌باشند. از این تعداد ۵۱ نماینده سهم دموکرات‌ها و ۳۶ نماینده سهم جمهوری‌خوا‌هان و یک نماینده از حزب Free Silver می‌باشد. اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر این انتخابات را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که گرایش مردم به احزاب هر از چند سالی تغییر کرده است. به طور مثال تا قبل از سال ۱۹۲۷ دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نزدیک به هم در حرکت بودند، اما از ۱۹۲۷ تا ۱۹۶۷ به مدت ۴۰ سال دموکرات‌ها ۲۷ نماینده و جمهوری‌خواهان ششنماینده داشته‌اند. بعد از این تاریخ مردم این ایالت در انتخابات نماینده‌گان مجلس کم‌کم به سمت جمهوری‌خواهان چرخش کردند، به طوری که در ۲۰ سال اخیر از ۱۳ نماینده انتخاب شده در این ایالت۱۰ نماینده جمهوری‌خواه و سه نماینده دموکرات انتخاب شده‌اند. هم اکنون از پنج کرسی ایالت اکلاهاما در مجلس نماینده‌گان آمریکا، چهار کرسی سهم جمهوری‌خواهان و یک کرسی سهم دموکرات‌ها است.

اما در مورد انتخابات فرمان‌داری‌ها، مردم اکلاهاما از سال ۱۹۰۷ تاکنون ۲۸ فرماندار انتخاب کرده‌اندکه بعضی از این‌ها دو دوره این مسوولیت را بر‌عهده داشته‌اند. از این تعداد ۲۲ تن دموکرات و شش تن جمهوری‌خواه بوده‌اند. از سال ۱۹۰۷ الی۱۹۶۳ دموکرات‌ها برنده همه‌ی۱۷ دورانتخابات برگزار شده برای فرمان‌داری‌ها بوده‌اند؛ اما از سال ۱۹۶۳ رقابت بین دو حزب نزدیک شد و از سال ۲۰۱۱ تاکنون که ۲۰۲۰ میلادیاست، جمهوری‌خواهان برنده هر سه دورانتخابات برگزار شده برای تعیین فرمان‌دار بوده‌اند. فرمان‌دار کنونی Kevin Stitt  از حزب جمهوری‌خواه است.

نتیجه‌گیری: در تاریخ انتخابات ایالت اکلاهاما جمهوری‌خواهان دست بالا را در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت دارند. هم‌چنین دموکرات‌ها هم دست بالا در انتخابات مجلس نماینده‌گان و فرمان‌داری‌هادارند. در مورد سنا هم طبق آمار ارائه شده تقریباً برابر اند. ولی اگر بخواهیم بنا بر آمار نتیجه‌گیری کلی بکنیم، این ایالت بین ۱۵ الی۲۰ سال اخیر چرخش زیادی به سمت جمهوری‌خواهان داشته و هم اکنون به غیر از یک کرسی مجلس نماینده‌گان، بقیه چهار کرسی این مجلس و دو کرسی سنا و فرمان‌داری و برنده آرای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه این ایالت همه از حزب جمهوری‌خواه می‌باشند.


گزارش شماره ۱: تاریخ‌چه‌ی انتخابات در یک ایالت امریکا؛ ارکانزاس دموکرات، چطور جمهوری‌خواه شد؟

دکمه بازگشت به بالا