کمیسیون شکایات انتخاباتی: آرای دو هزار و ۵۵۵ محل بازشماری می‌شود

عبدالاحمد حسینی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از پیش‌رفت‌ها در کار بررسی و رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی خبر می‌دهد. مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که از مجموع شکایات ثبت شده در این کمیسیون، در مورد ‌۶ هزار ۸۷۱ شکایت فیصله و آماده ابلاغ شده است. براساس این فیصله، آرای ۲ هزار و ۵۵۵ محل نیاز به بازشماری دارد و مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌اند که هرچه زودتر این محلات را بازشماری و تفتیش کند.

محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز شنبه، بیست‌ویکم جدی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که از مجموع شکایات ثبت شده در دفترهای کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۷ هزار و ۶۹۸ شکایت در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد و در مورد ۶ هزار و ۸۷۱ شکایت دیگر کمیسیون فیصله‌اش را صادر کرده است. براساس این فیصله ۲ هزار و ۵۵۵ محل در بیست‌و‌پنج ولایت کشور نیاز به بازشماری دارد.

بر اساس معلومات آقای فیاض محل‌هایی که نیاز به بازشماری دارد، در ولایت‌های ننگرهار، ‌کنر، نیمروز، تخار،‌ غزنی، بدخشان، پکتیا،‌ زابل،‌ هرات، ‌غور، پروان، لوگر،‌ لغمان، ‌کندز، بغلان،‌ سرپل،‌ تخار، پنجشیر و غور قرار دارند.

معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که مراحل بررسی و تحلیل حقوقی شکایات در اکثر ولایات پایان یافته است. هرچند او از این ولایات نام نبرد، اما گفت که کمیشنران ولایتی این کمیسیون در ۲۸ ولایت فعلاً در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارند. به گفته آقای فیاض در سایر ولایات، کار رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی در مرحله بررسی و تحلیل حقوقی است.

علاوه بر این، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بیان داشت، در مواردی که تصمیم کمیسیون ابلاغ شده، بعضی استیناف‌خواهی نیز صورت گرفته است. بر اساس گفته‌های محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی این کمیسیون، تاکنون در پنج ولایت شماری از دسته‌های انتخاباتی خواستار تجدید نظر شده‌اند. او گفت: «در پنج ولایت ۳۹ مورد استیناف‌خواهی تا حالا شده است؛ ۲۸ مورد در ولایت زابل، ‌۲ مورد در ارزگان، ۳ مورد در سرپل، ۳ مورد در بدخشان و ۳ مورد دیگر در ولایت پنجشیر صورت گرفته است.»

کمیسیون انتخابات هرچه زوتر بازشماری کند

از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخابات خواستار بازشماری آرا در ۲ هزار و ۵۵۵ محل شد. براساس قانون انتخابات، محلاتی که این کمیسیون در مورد بازشماری و تفتیش آن فیصله می‌کند، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظارت کمیسیون شکایات انتخاباتی بازشماری می‌شود.

محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیز تصریح کرد که با توجه به این‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله‌اش در مورد ‌۶ هزار و ۸۷۱ شکایت را صادر کرده و براساس آن آرای ۲ هزار و ۵۵۵ محل در ۲۵ ولایت کشور نیاز به بازشماری دارد، کمیسیون مستقل انتخابات ملزم است تا مطابق به همان فیصله به بازشماری آغاز کند. او گفت: «از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شد که هرچه عاجل‌تر به بازشماری اقدام کند.»

از جانب دیگر، از مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایاتی که در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده بود،‌ در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ شکایت از سوی این کمیسیون رد شده است. هم‌چنان این کمیسیون مجموع شکایات انتخاباتی را به ۱۶ کتگوری تصنیف کرده است. این کتگوری‌ها شامل شش هزار و ۸۸۱ مورد تفاوت بین فورم بایومتریک و فورم نتایج،‌ ۱۱۹ مورد افزایش آرا به نفع کاندیدا، ۵۵۲ مورد کاهش آرا به ضرر کاندیدا،‌ چهار مورد شمارش آرای یک کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر، ۲۸۲ مورد رأی‌دهی قبل از وقت، ۳۸۱ مورد استعمال رأی بعد از وقت، ۶۵۸ مورد رأی بدون بایومتریک، دو هزار و ۱۴۰ مورد ابطال محل‌ رأی‌دهی بدون دلیل، ۳۹ مورد مفقود شدن فورم نتایج، ‌۳۶ مورد تغییر در فورم نتایج بعد از بازشماری، یک ‌هزار و ۳۳۸ مورد شکایت آرای مشکوک، ۲۹ مورد شکایت ناشی از دستگاه بایومتریک، یک‌ هزار و ۳۸۰ مورد شکایت غیر‌موجه، چهار مورد شکایت مبنی بر جانب‌داری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در جریان پروسه بازشماری آرا و سه مورد شکایت از شمارش آرا در غیاب ناظران است. گفتنی است که یک هزار و ۲۰۹ شکایت از مجموع شکایات شامل دیگر مورد از کتگوری‌ها می‌شود.

هم‌چنان کمیسیون شکایات انتخاباتی این شکایات را از لحاظ ماهیت به سه کتگوری تخطی، ‌تخلف و جرایم انتخاباتی تقسیم کرده است که بر اساس این تصنیف، یک هزار و ۳۷۱ مورد شامل تخطی،‌ چهار هزار و ۳۰۳ مورد مربوط تخلف و سه هزار و ۲۷۲ مورد شامل جرایم انتخاباتی است.

 بر اساس قانون انتخابات، کسانی ‌که مرتکب جرایم انتخاباتی می‌شوند،‌ برای پی‌گرد عدلی و قضایی به لوی‌سارنوالی معرفی می‌شوند. اکنون معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که در ۱۲ مورد شکایات، اقدامات اصلاحی شده، ۲ مورد جریمه نقدی و شماری از موارد دیگر که جزو جرایم انتخاباتی بود، به نهادهای عدلی و قضایی راجع شده‌ است.

از جانب دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز امیدواری که بتوانند در زمان تعیین شده روند بررسی و رسیده‎گی به شکایات انتخاباتی را تکمیل کنند. هرچند براساس قانون برای بررسی و رسیده‌گی به شکایات ۱۵ روز کاری در نظر گرفته شده است، اما آقای فیاض تصریح می‌کند که بر اساس قانون ۳۹ روز کاری برای بررسی و رسیده‌گی به شکایات در نظر گرفته شده است. او توضیح داد که ۱۵ روز برای بررسی و رسیده‌گی به شکایات انتخابات در دفتر‌های ولایتی این کمیسیون وقت در نظر گرفته شده،‌ ۳ روز برای استیناف‌خواهی و ۱۵ روز دیگر برای رسیده‌گی به شکایات در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخابات زمان کاری در نظر گرفته شده است. با این حال او ابراز امیدواری کرد که تا یک روز دیگر،‌ به بخش اعظم شکایات رسیده‌گی شود.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، این کمیسیون متعهد است که مطابق به چارچوب و قانون انتخاباتی با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکار باشد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که این کمیسیون در مجموع از کمیسیون شکایات انتخابات خواسته است تا دلایل قناعت‌بخش را در رابطه به بازشماری محلات و مراکز رأی‌دهی پیش‌کش کند. او گفت که این کمیسیون باید با دلیل، اسناد و شواهد مشخص سازد که به کدام دلیل و اسناد ۲هزار و ۵۵۵ محل نیاز به باز‌شماری دارد.

هم‌چنان آقای ابراهیمی تصریح کرد که برای بازشماری آرا باید یک کمیته مشترک ایجاد شود تا روی بازشماری و تفتیش آرا کار کنند. او تأکید کرد، تا زمانی که دلیل مقنع برای بازشماری محلات ارایه و یک کمیته مشترک ایجاد نشود، این تعداد محلات بازشماری نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن