روزانه تا سه میلیون دالر از افغانستان به ایران قاچاق می‌شود

۸صبح، کابل: پس از وضع تحریم‌های تازه‌ی ایالات متحده بر ایران، ارزش ریال و تومان حدود ۴۰ در صد در مقابل اسعار خارجی پایین آمده است. بر اساس گزارش‌ها، چون بازارهای منزوی مالی ایران به اسعار خارجی نیاز دارند، افغان‌ها روزانه تا سه میلیون دالر به آن کشور قاچاق می‌کنند.

پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی و مالی این کشور باز وخیم شده است. اُفت ارزش ریال ایران در مقابل دالر امریکایی، به ویژه، در ماه‌های اخیر سریع و نگران کننده خوانده شده است.

ایران برای مدیریت بازارهای مالی‌اش با کمبود اسعار خارجی مواجه شده و افغانستان؛ کشوری که اقتصاد آن با کمک‌های دالری امریکا می‌چرخد، منبع نامشروع دالر امریکایی برای ایران شده است. رویترز نوشته است که شهروندان افغان روزانه حدود سه میلیون دالر را به طور قاچاقی به ایران می‌برند.

بر اساس قوانین ایران، شهروندان خارجی‌ای که از آن کشور دیدار می‌کنند، اجازه‌ی انتقال ۱۰ هزار یورو را که معادل ۱۱۶۹۲ دالر امریکایی می‌شود، دارند و آنان می‌توانند اسعار خارجی را در بانک‌های ایران به نرخ رسمی تبادله کنند.

دکمه بازگشت به بالا