کارمندان توزیع شناسنامه الکترونیک پنج ماه است که معاش نگرفته‌اند

۸صبح، کابل: شماری از کارمندان شناس‌نامه الکترونیک ریاست ملی احصاییه و معلومات، در گفت‌وگو با روزنامه ۸‌صبح می‌گویند پنج ماه می‌شود که معاش آنان پرداخت نشده است.

چند تن از کارمندان برحال این اداره که نمی‌خواهند نام‌شان برده شود، می‌افزایند که طالبان تاکنون معاش ماه‌های جدی، دلو، حوت و حمل آنان را پرداخت نکرده‌اند، در حالی که ماه ثور هم به پایانش نزدیک شده است.

آنان می‌گویند که هرازگاهی نماینده‌گان کارمندان شاکی برای پی‌گیری خواست‌شان به دفتر مرکزی اداره مراجعه می‌کنند، اما تاهنوز هیچ اقدامی در مورد پرداخت معاش‌ها صورت نگرفته است.

یکی از کارمندان دیگر این اداره که از طریق رقابت‌ آزاد کامیاب شده بود و اکنون برکنار شده است، نیز شکایت مشابهی دارد. او می‌گوید که طالبان چندین ماه معاش او و همکارانش پرداخت نکرده‌اند.

به گفته او، حکومت طالبان ۲۷۰ تن از کارمندان بخش شناس‌نامه الکترونیک را بی‌هیچ دلیلی برکنار کرده و معاش ماه‌های سرطان، جدی، دلو و حوت آنان را که حاضری داشتند و همه‌روزه کرایه موتر و مصرف نان چاشت می‌پرداختند، نیز نپرداخته‌اند.

براساس معلومات این منابع، حکومت پیشین معاش ماه‌های ثور، جوزا و سرطان سال گذشته ۱۵۰ تن از کارمندان «ریزرفی» شناس‌نامه الکترونیک و همچنان معاش ماه سرطان تمام کارمندان این بخش را نپرداخته بود.

به گفته آنان، بخش شناس‌نامه الکترونیک اداره ملی احصاییه و معلومات حدود یک هزار و ۵۰۰ کارمند دارد که نزدیک به پنج ماه می‌شود طالبان معاش آنان را اجرا نکرده‌اند.

آنان می‌افزایند که پیش از این مسوولان اداره عدم تخصیص بودجه را علت عدم پرداخت معاش عنوان می‌کردند، اما حالا که بودجه نیز تصویب شده است، همچنان بهانه‌جویی می‌کنند و حاضر نیستند معاش‌های پرداخت ‌نشده را اجرا کنند.

همچنان منابع می‌افزایند که طالبان برای قرارداد کاری سال ۱۴۰۱ کارمندان این اداره که از چندین سال به این‌ سو وظیفه اجرا می‌کنند، فرم ضمانت توزیع کرده‌اند که براساس آن باید دو تن از کارمندان رژیم مستقر، آنان را تصدیق کنند.

این کارمندان می‌گویند که عدم پرداخت چندین ماه معاش و وضع قیود سخت‌گیرانه، به‌شدت آنان را نگران و با مشکلات جدی مواجه کرده است.پ

دکمه بازگشت به بالا