تقویم را نقض نکنید که مشکل زیاد می‌شود

اگر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۲۷ میزان اعلام نشود، مشکل بیش‌تر می‌شود. تعویق تاریخ اعلام نتایج ابتدایی نه تنها کمک‌کننده نیست بلکه به مشکل می‌افزاید. وقتی تاریخ اعلام نتایج ابتدایی تغییر کند، روشن است که میعاد رسیده‌گی به شکایات، میعاد دریافت شکایات و هم‌چنان وقت اعلام نتایج نهایی تغییر می‌کند. اگر نتایج نهایی به گونه‌ای باشد که هیچ نامزدی پنجاه اعشاریه یک درصد رأی نیاورده باشد، در آن صورت باید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. اگر در تقویم انتخابات تغییر بیاید و این تغییر با تاخیر اعلام نتایج ابتدایی کلید بخورد، کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند دور دوم را در سال جاری خورشیدی برگزار کند. نظر به تقویم انتخاباتی کنونی دور دوم در هفته‌ی اول ماه قوس در نظر گرفته شده است. اگر دور دومی در کار باشد باید در همان هفته‌ی اول ماه قوس برگزار شود. در صورتی دور دوم احتمالی در هفته‌ی اول ماه قوس برگزار نشود، مشکل افزایش می‌یابد. وقتی کمیسیون مستقل انتخابات نتواند دور دوم را در هفته‌ی اول ماه قوس برگزار کند، به هیچ وجه نمی‌تواند آن را در آخر قوس یا اوایل جدی برگزار کند.

در روزهای آخر ماه قوس و هفته‌ی اول جدی بسیار از مناطق کشور به شدت سرد می‌شود. بارنده‌گی و سردی سبب راه‌بندی‌ها و مشکلات دیگر می‌شود و کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند لوژستیک منظم داشته باشد. به همین دلیل است که چهار انتخابات گذشته هیچ کدام در زمستان برگزار نشده است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند دور دوم احتمالی را در هفته‌ی اول قوس برگزار کند، ناگزیر است که آن را تا بهار سال آینده به تاخیر بیندازد. به تاخیر انداختن انتخابات تا سال آینده مشکل کلان سیاسی و حقوقی دارد. در آن صورت این سوال به میان می‌آید که سرپرست ریاست دولت کی است؟ چه کسی بر مبنای کدام قانون سرپرستی ریاست دولت را به دوش گرفته است؟ در این مورد در قانون اساسی حکم واضح نیامده است. وقتی حکم واضح در قانون اساسی نباشد، جنجال سیاسی و بحران قانون اساسی به میان می‌آید. در آن حالت، وضعیت چنان پیچیده می‌شود که کسی نمی‌تواند راه بیرون رفت پیدا کند. کمیسیون مستقل انتخابات باید اهمیت تقویم را درک کند. تمام کارهایی که سبب وقت‌کشی می‌شود، باید از سوی کمیشنران متوقف شود.

مثلا کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید ثبت اوراق نتایج جعلی در سیستم مرکزی را مانع شوند. وقتی اوراق نتایج جعلی باشد و دستگاه بایومتریک آن در دسترس نباشد، چه ضرورت است که در سیستم مرکزی ثبت شود. کمیسیون مستقل انتخابات پالیسی‌ای وضع کرده است که بر اساس آن رای بدون بایومتریک شمرده نمی‌شود. وقتی اوراق نتایج یک محل در دستگاه بایومتریک درج نباشد یا بین اوراق نتایج و دستگاه بایومتریک سازگاری نباشد، آن اوراق نتایج باید در سیستم ثبت شود. اگر همه‌چیز در سیستم اول ثبت شود و بعد تصفیه صورت بگیرد، وقت بیش‌تری ضایع می‌شود. کمیسیون مستقل انتخابات وقت برای ضایع کردن ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات باید در هر صورتی دور دوم را در نظر داشته باشد. اگر انتخابات برنده داشت و کمیسیون آن را اعلام کرد، وظیفه‌اش به عنوان نهاد برگزارکننده‌ی انتخابات خاتمه می‌یابد. ولی اگر انتخابات به دور دوم رفت، در آن صورت نیاز است که کمیسیون مستقل انتخابات طوری عمل کند که دور دوم به سال آینده به عقب نیفتند. در صورتی که دور دوم به سال آینده بماند، بحران سیاسی مضاعف برای کشور آفریده می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات باید بسیار دقیق ولی سریع عمل کند و اجازه ندهد که مشکلی به میان بیاید. تا حال نامزدان پیش‌تاز و جامعه‌ی جهانی نسبت به کار کمیسیون مستقل انتخابات ابراز شک و تردید نکرده‌اند. نامزدان ادعای واهی پیروزی دارند، ولی کمیسیون مستقل انتخابات را مثل انتخابات‌های قبلی به تقلب سیستماتیک متهم نکرده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات باید از این فرصت نهایت استفاده را بکند و کارش را سریع ولی خیلی دقیق انجام دهد تا کشور دچار مشکل دیگر نشود.

دکمه بازگشت به بالا