رقص و پای‌کوبی جوانان به خاطر نایب‌قهرمانی تیم فوتسال افغانستان