«حاصلات امسال مزارع گندم بیش از ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت»

۸صبح، کابل: بر‌اساس یک سروی مشترک اداره ملی احصاییه و وزارت زراعت، حاصلات امسال مزارع گندم نسبت به سال گذشته بیش از ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت.

بر‌اساس یافته‌های این سروی، پیش‌بینی می‌شود که این افزایش در حاصلات، جلو واردات گندم به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر را بگیرد و سبب میزان بیلانس تجارتی در کشور شود.

این سروی از سوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و اداره ملی احصاییه و معلومات به همکاری سازمان غذا و زارعت سازمان مل (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) تهیه شده است.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، روز دوشنبه، سوم سرطان، در یک نشست خبری گفت: «عوامل این افزایش بارش باران‌های کافی، توزیع به موقع کود و تخم‌های اصلاح‌شده، آبیاری هزاران هکتار زمین جدید، افزایش ساحه‌ی کشت، ترویج، توزیع دستگاه‌های لیزرلیول، در اختیار قراردادن تراکتورهای رایگان برای کشت للمی و آموزش‌دهی دهقانان از سوی وزارت زراعت، است.»

به گفته رستمی، وزارت زراعت در سال گذشته در کنار ساخت ۲۳۵ شبکه‌ی آبیاری و گسترش‌ هزاران هکتاری زمین‌های تحت آبیاری و زراعت، ۲۰ هزار تُن کود یوریا و ۱۰ هزار تن تخم‌های اصلاح‌شده را برای اولین‌بار در موقع لازم به دهقانان توزیع کرد.

اکبر رستمی با استناد به سروی وزارت زراعت و اداره ملی احصاییه‌ و معلومات گفت که در جریان سال جاری ساحه‌ی زراعتی آبی و للمی و در مجموع ساحه‌ی تحت کشت گندم افزایش یافته و نیز تولیدات مجموعی گندمِ کشور بیش‌تر از ۵.۱ میلیون تن تخمین شده است. او افزود که این رقم نسبت به سال گذشته ۱.۵۲ میلیون تن افزایش را نشان می‌دهد و در تناسب با ۱۳سال گذشته بیش‌ترین مقدار تولید گندم در سطح کشور پیش‌بینی می‌شود.

براساس معلومات وزارت زراعت، نیازمندی‌های گندم افغانستان در سال جاری شش میلیون ‌تُن است و هم‌چنان کمبود گندم کشور نیز در سال جاری ۹۰۰ هزار تُن خواهد بود.

هم‌چنان ضایعات گندم در سال جاری بیش‌تر از ۰٫۷ میلیون تُن تخمین شده است که ۱۵ درصد مجموع تولیدات را شکل می‌دهد.

وزارت زارعت هم‌چنین اعلام کرده است که در سال گذشته به نسبت خشک‌سالی‌ها، میزان تولید گندم در کشور به ۳.۶ میلیون تن رسیده بود که در تناسب با آن، امسال ۱.۵ میلیون تن افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات وزارت زراعت، در سال گذشته به دلیل خشک‌سالی میزان تولید گندم ۳٫۶ میلیون تُن بوده است که در مقایسه به آن امسال ۱٫۵ میلیون تُن افزایش خواهد یافت.

با وجودی که بیش‌تر زمین‌های زراعتی افغانستان را کشت گندم تشکیل می‌دهد، با آن‌هم مقدار زیادی از گندم مورد نیاز افغانستان سالانه به صورت آرد شده از بیرون کشور وارد می‌شود. با افزایش بارش باران و گسترس ساحه کشت گندم و افزایش حاصلات آن، انتظار می‎رود که واردات گندم به کشور کاهش یابد.

دکمه بازگشت به بالا