طرح نظارتی شوراهای ولایتی آماده است

مقام‌های اداره‌ی ارگان‌های محلی می‌گویند که طرح تعدیلی برای گنجاندن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در قانون این شورا‌ها تهیه شده و نمایندگان این شوراها از ۱۹ ولایت که با رییس‌جمهور دیدار داشته‌، با این طرح موافقت کرده‌اند.
سعید احمد خاموش، رییس عمومی انسجام امور شوراهای ولایتی که در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، بیان داشت که طرح یادشده در دو بخش موارد شکایات و ساحات نظارت، تهیه شده و قرار است برای تعدیل در قانون شوراهای ولایتی به مجلس نمایندگان ارسال شود.
نظارت از عرضه خدمات، تطبیق بودجه‌ی عادی و پلان انکشافی و نظارت از تطبیق معیارهای پروژه‌ها در سطح ولایات، از صلاحیت‌های تعدیلی در قانون شوراهای ولایتی است.
به همین‌گونه، چگونگی رسیدگی به عدم تطبیق فیصله‌های شورای ولایتی از سوی اداره‌های محلی و چگونگی شکایات در برابر شورای ولایتی از دیگر موارد مطرح شده در این پیش‌نویس است.
خاموش گفت که در بخشی از این پیش‌نویس گفته شده در صورتی‌که شورا و یا اعضای شورای ولایتی در اعمال صلاحیت‌های نظارتی‌شان مرتکب تخطی جرمی شوند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
به‌گفته‌ی وی، هرگاه این تخطی اخلاقی باشد، هیات شورای ولایتی مسوولیت دارند به آن رسیدگی کند. این مقام‌ اداره‌ی ارگان‌های محلی گفت که ۱۹ نماینده‌ی شورای ولایتی که با رییس‌جمهور غنی دیدار داشته‌اند به این طرح موافقت داشته و قرار است در تفاهم با اعضای شورا‌های ولایتی پیش‌نویس یاد شده نهایی شود.
هرچند مجلس نمایندگان به درخواست رییس‌جمهور غنی از سپردن صلاحیت نظارتی به شوراهای ولایتی در قانون این شوراها خودداری کرده بود، اما مقام‌های ارگان‌های محلی و نمایندگان شوراهای ولایتی پذیرفته‌اند که رییس‌جمهور با اصل نظارت شوراهای ولایتی مخالفت ندارد. خاموش اما گفت که سوءاستفاده‌ی برخی اعضای شوراهای ولایتی در گذشته سبب شده بود که رییس‌جمهور با طرح اولیه مخالفت داشته باشد اما در دیدارهایی که با اعضای شوراهای ولایتی داشته است، به اداره‌ی ارگان‌های محل دستور داده است تا محدوده‌ی صلاحیت‌های شوراهای ولایتی را مشخص کرده و پس از تایید ریاست‌جمهوری برای نهایی شدن آ‌ن در قانون شوراهای ولایتی به شورای ملی فرستاده شود.
از سوی دیگر نمایندگان بازدیدکننده شوراهای ولایتی می‌گویند که رییس‌جمهور توافق کرده است که در تفاهم با اداره‌‌ی ارگان‌های محلی طرح تعدیلی در قانون شوراهای ولایتی گنجانیده شود.
حسیب‌الله ستانکزی، رییس شورای ولایتی لوگر به خبرنگاران گفت که پیش‌نویش مطرح شده از سوی مقام‌های ارگان‌های محلی نهایی نبوده و پس از توافق نمایندگان شوراهای ولایتی به روز شنبه هفته‌ی آینده، برای تایید به ریاست‌جمهوری فرستاده خواهد شد.
رییس شورای ولایتی لوگر هم‌چنین تاکید کرد تازمانی که چگونگی صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در قانون این شورا مشخص نشود، دروازه‌های شوراهای ولایتی باز نخواهد شد.
هرچند انتظار می‌رفت که نمایندگان دیدارکننده‌ی شورای ولایتی با رییس‌جمهور طی یک نشست مشترک با مقام‌های ارگان‌های محلی نتایج گفتگوهای‌شان را به رسانه‌ها بیان کنند اما این نمایندگان در اعتراض به برخورد نادرست دروازه‌بان‌های مرکز رسانه‌های حکومت، این نشست را تحریم کردند و در بیرون از محوطه کنفرانس با خبرنگاران گفتگو نمودند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی، اکثریت شوراهای ولایتی در اعتراض به آن دروازه‌های‌شان را مسدود کرده و از یک هفته به این راه پیمایی‌هایی نیز در کابل و برخی ولایتی‌های کشور انجام دادند.

دکمه بازگشت به بالا