پرونده‌های فساد و حیف‌ومیل بودجه کرونا مربوط هفت ولایت به دادستانی کل فرستاده شد

۸صبح، کابل: جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که به تازه‌گی هفت جلد پرونده مربوط ولایت‌های لوگر، خوست، بامیان، دایکندی، بغلان، پروان و کندز در پیوند به حیف‌ومیل بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا و جرایم ناشی از فساد به این اداره رسیده است.

سخنگوی دادستانی کل روز چهارشنبه، بیست‌وچهارم جدی به روزنامه ۸صبح گفت که این پرونده‌ها از سوی اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان به دادستانی معرفی شده است.

جمشید رسولی گفت که این پرونده‌ها از سوی دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بررسی می‌شود.

به گفته رسولی، دادستانی مربوطه کمیته‌هایی را در مرکز و ولایت‌ها تشکیل کرده است تا پرونده‌های فرستاده شده با سرعت تعقیب و تکمیل شود.

سخنگوی دادستانی کل گفت که جزییات تحقیقات این کمیته‌ها پس از تکمیل‌شدن آن در روشنایی قانون همه‌گانی خواهد شد.

جمشید رسولی درباره افراد متهم در این پرونده‌ها جزییات نداد، اما شایع‌ شده است که شماری از والیان برحال و پیشین این ولایت‌ها نیز در جمع متهمان قرار دارند.

پس از شیوع ویروس کرونا حکومت بودجه‌ای را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده بود که چگونه‌گی مصرف آن با شائبه فساد همراه بود.

اداره بازرس ریاست جمهوری پس از نشر گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح درباره حیف‌ومیل بودجه کرونا زیر عنوان «فساد میلیونی در پول مبارزه با ویروس کرونا» از سوی رییس جمهور مسوولیت گرفت تا فساد در مصرف بودجه کرونا را بررسی کند.

تاکنون چندین مقام از جمله وزیر پیشین صحت عامه، معینان برحال و پیشین این وزارت و والیان پیشین و برحال به دادستانی  در پیوند به مصرف بودجه کرونا از سوی اداره بازرس معرفی شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا