شکایت شهروندان از اضافه‌ستانی کام‌ایر‌ هنگام فسخ تکت

حسیب بهش

شماری از شهروندان، از اضافه‌ستانی در هنگام فسخ تکت‌های پرواز شرکت هوایی کام‌ایر شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند که هنگام فسخ تکت پرواز در این شرکت، گاهی تنها یک تا دو درصد پول به مشتری برگشتانده می‌شود.

در ماده شصت‌وچهارم قانون هوانوردی ملکی آمده است: «مسافر می‌تواند قبل از وقت معینه‌ی پرواز طیاره، از مسافرت هوایی صرف نظـر نمـوده و مبلغـی را که جهت کرایه حمل‌و‌نقـل هـوایی در بدل اخذ تکت مسافرت هـوایی پرداختـه، طبـق طرزالعمـــل مربـــوط اخـــذ نماید.»

اما وزارت ترانسپورت از سپردن این طرزالعمل به روزنامه ۸صبح خودداری کرد. یک مسوول این اداره گفت که شکایت‌های مشتریان توسط اداره هوانوردی و بر اساس این طرزالعمل بررسی خواهد شد.‌

در بند دوم این ماده آمده است: «هرگاه مسافر بعـد از وقت معینه‌ پـرواز طیـاره از مسـافرت هوایی صرف نظر نمـوده باشـد، موسســه حمل‌ونقل هوایی ملکی می‌تواند فی‌صدی معـین از مبلغ کرایه حمل‌ونقل هوایی را طبق طرزالعمل مربوط وضـع و متبـاقی مبلغ کرایه مسافر را تأدیه نماید. مبلغ وضع شده از بیسـت فی‌صـد کرایــه حمــل‌ونقــل یک‌طرفه مسافرت بیش‌تر بوده نمـی‌تواند.»

اما شفیق‌الله عطایی، یک‌ تن از شهروندانی که روز شنبه، ۵ اسد، تکت پرواز هوایی‌ به کابل را از یک تکت‌فروشی در شهر هرات دریافت کرده،‌ هنگام فسخ این تکت، به او گفته شده است که از ۱۰۷ دالر پولی که برای تکت پرداخت کرده است، تنها سه دالر آن دوباره به وی پرداخت خواهد شد.

آقای عطایی به دلیل عجله‌ای که داشته است، پروازش را از شرکت کام‌ایر فسخ و از شرکت هوایی آریانا تکت جدید خریداری کرده است. او می‌گوید که سپس مجبور شده است به دلیل هزینه‌ی سنگینی که مجبور بوده پرداخت کند، از فسخ تکت منصرف شود و قرار شده برادرش با استفاده از آن تکت به کابل سفر کند.

در همین حال، شماری از آژانس‌های مسافرتی نیز با تأیید این موضوع می‌گویند که بارها در هنگام ارسال درخواست برای فسخ تکت پرواز، با چنین مواردی مواجه شده‌اند. به گفته‌ آنان، در زمان ارسال درخواست به دفتر مرکزی کام‌ایر برای فسخ تکت پروازها‌، به آنان گفته شده است که مبلغ اندکی از پول را دوباره پرداخت خواهند کرد.

پیش از این نیز بارها شهروندان کشور از نرخ‌های بالای شرکت هوایی کام‌ایر در تکت‌ پروازها شکایت کرده‌اند. آنان بر تثبیت قیمت‌ تکت‌های هوایی تأکید کرده‌اند.

 

مدیریت فروش تکت‌ها با سیستم معیاری

 مسوولان در شرکت هوایی کام‌ایر اضافی‌ستانی‌ها هنگام فسخ تکت‌ها پرواز را رد می‌کنند و می‌گویند که نرخ‌‌ها هنگام فسخ تکت پرواز در این شرکت توسط یک سیستم معیاری‌ مدیریت می‌شود.

نجیب پیمان، مسوول مطبوعاتی شرکت کام‌ایر، می‌گوید که این سیستم با توجه به شرایط و زمان فسخ تکت پرواز، نرخ‌ها را تعیین می‌کند. به گفته‌ وی، تمامی معلومات مورد نیاز برای فسخ تکت را در تکت‌های پرواز گنجانیده‌ و آنان تا هنوز گزارشی در مورد اضافه‌ستانی هنگام فسخ تکت‌های پرواز را دریافت نکرده‌اند.

آقای پیمان زمان و وضعیت پرواز را از موارد مهم در هنگام فسخ و تبدیلی تکت می‌خواند و می‌گوید که شماری از شهروندان هنگام فسخ یا تبدیل تکت پرواز، این مسایل را در نظر نمی‌گیرند. به گفته وی، این روش توسط سیستم‌های هوایی برای شرکت‌ها تعیین می‌شود.

 

ناآشنایی شهروندان با فرهنگ پروازها

در همین حال، آقای پیمان نهادینه نشدن فرهنگ پروازها را یکی از دلایل شکایت‌ها در این مورد می‌داند و می‌گوید که شماری از شهروندان با فرهنگ پروازها آشنا نیستند و بیش‌تر اوقات در وقت معین در میدان‌های هوایی حاضر نمی‌شوند. وی افزود که برای ترویج فرهنگ استفاده از سفرهای هوایی برای شهروندان معلومات داده‌اند،‌ اما به گفته او، شماری از شهروندان هنوز در زمان معین برای سفر آماده نمی‌شوند. او علاوه کرد که شماری از شهروندان پس از این‌که در زمان معین در میدان هوایی حاضر نمی‌شوند، از شرکت هوایی کام‌ایر درخواست پول تکت‌ پرواز را می‌کنند.

وی وجود مشکلات در ترویج فرهنگ سفرهای هوایی را تأیید کرد،‌ اما افزود که تلاش می‌کنند برنامه‌ها برای شناخت بهتر از قواعد سفرهای هوایی را گسترش دهند.

 

آژانس‌های مسافرتی

با این حال، شماری از شهروندان می‌گویند که آژانس‌های مسافرتی بیش‌تر مواقع در اضافه‌ستانی دست دارند و آن را به شرکت‌ هوایی کام‌ایر ربط می‌دهند. به گفته‌ این شهروندان، آژانس‌های مسافرتی بیش‌تر مواقع پول اضافی را از آنان می‌ستانند و آن را درخواست‌ شرکت‌های هوایی می‌دانند.

وحید، از باشنده‌گان کابل می‌گوید که او یک ‌بار تکت پروازش را فسخ کرده، اما با موضوع اضافه‌ستانی رو‌به‌رو نشده است. او افزود که تکت پروازش را هشت ساعت پیش از پرواز فسخ کرده و فقط ۱۰ درصد پول را پرداخت کرده است. وی‌ هم‌چنان می‌گوید که موضوع اضافه‌ستانی‌ها بیش‌تر توسط شماری از آژانس‌ها مسافرتی صورت می‌گیرد.

در همین حال، شماری از مالکان آژانس‌های مسافرتی نیز موضوع اضافه‌ستانی توسط آژانس‌ها را تأیید می‌کنند و می‌گویند که شماری از شهروندان به دلیل این‌که قواعد فسخ تکت را درست نمی‌دانند، پول بیش‌تری را به آژانس مسافرتی برای فسخ تکت پرواز می‌پردازند.

پیش از این، شهروندان بارها از قیمت‌های هنگفت تکت‌های پرواز شکایت کرده بودند. شرکت کام‌ایر در گذشته پس از تثبیت قیمت‌ها، از شهروندان خواسته بود که وضع نرخ بالاتر در آژانس‌های خبری را به این شرکت گزارش دهند.

دکمه بازگشت به بالا